W 2011 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 531 mln euro. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny i ukształtował się na poziomie 296,4 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 309,8 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie blisko 580 mln euro. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju przewyższył poziom importu z 2010 roku o 11% i wyniósł 574,3 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 106 mln euro. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -525,8 mln euro. W 2011 roku Polska wyeksportowała także 224,5 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 4%) o wartości blisko 687 mln euro oraz 40,5 tys. ton mrożonej wołowiny (spadek o 6%) o wartości 125,6 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -84,6 mln euro. O ujemnym saldzie zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywca wieprzowego oraz drobiowego, przy równoczesnym spadku wartości eksportu świń. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 100,4 mln euro, tj. o 4% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się aż o 46% do 21,2 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 37 tys. sztuk, czyli 34% eksportu), do Rosji (około 31 tys. sztuk, 28% eksportu) oraz na Litwę, do Holandii, na Łotwę, do Niemiec i na Białoruś. W 2011 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 163,3 mln euro, tj. o 23% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 20% do 81,2 mln euro. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii, Holandii, Niemiec, Litwy i Łotwy. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie 191,5 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 11% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 12% do 522,3 mln euro. W minionym roku wyeksportowano z Polski 47,5 tys. ton kiełbas o wartości 120,5 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Danii, do Niemiec, do Czech, na Słowację, do Irlandii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 25,1 tys. ton i był o 9,6% większy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła o blisko 15% do około 99 mln euro.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Min. Finansów i analizy własnej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand