Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pogłowie trzody chlewnej w Polsce pod koniec marca 2012 r. liczyło 11 478 tys. szt. i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku było niższe o 12,4%. W stosunku do listopada 2011 r. liczebność stada była niższa o 12,1%. W stosunku do ubiegłego roku spadła populacja wszystkich grup hodowlanych: warchlaków (-18%), prosiąt o wadze do 20 kg (-17%), tuczników (-6%) oraz świń na chów (-5%). W gospodarstwach indywidualnych, gdzie znajdowało się ok. 83% krajowego pogłowia trzody, liczebność obniżyła się w skali roku o ok. 15%. W strukturze stada trzody ogółem zmniejszył się udział prosiąt i warchlaków, zwiększył udział tuczników i świń do odchowu, w tym macior. Obecne stado trzody chlewnej w Polsce jest najniższe od ponad 50 lat, a w ciągu ostatniej dekady zmniejszyło się o jedną trzecią. Stan pogłowia odnotowany pod koniec marca br. odzwierciedla dalsze pogłębienie się trendu spadkowego z roku ubiegłego w wyniku niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej wysokimi cenami pasz. Wyższe ceny żywca wieprzowego w 2011 r. nie zrekompensowały wysokich podwyżek cen zbóż. Średnia cena skupu żywca wieprzowego w 2011 r. wyniosła 4,52 zł/kg i była o 16% wyższa od rejestrowanej w 2010 r. Wzrost cen żywca na targowiskach wyniósł 21% do 4,63 zł/kg. Tymczasem przeciętna cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 2011 r. wzrosła o 47,5%, a na targowiskach zboża podrożały o 55%. W pierwszym kwartale br. opłacalność chowu świń nieco poprawiła się. Ceny skupu i targowiskowe żywca wieprzowego wzrosły odpowiednio o 32% i 29%, natomiast ceny skupu zbóż i na targowiskach spadły w tym czasie o 10% i 2%. Relacja cen skupu 1 kg żywca do targowiskowej ceny żyta w marcu br. wzrosła do 6,3 wobec 5,3 przed rokiem. Jest to jednak nadal bardzo niski wskaźnik, przy 10-11 przyjętym jako graniczny dla opłacalności tuczu. Poprawa rentowności produkcji oraz niskie pogłowie prosiąt wpłynęły na wzrost ich cen. W okresie marcu br. cena jednego prosięcia na chów wynosiła średnio 171 zł i była o 65% wyższa niż przed rokiem.

 

 

Źródło: FAPA/FAMMU na podst. GUS z dn. 18.05.2012

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand