W dn. 15 czerwca 2012 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze nr

505/2012 zmieniające i poprawiające rozporządzenie nr 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, unijni producenci jaj metodami ekologicznymi mogą jeszcze do dnia 31 grudnia 2014 r. kupować młode kury nioski do 18 tygodnia życia z gospodarstw konwencjonalnych i umieszczać je do dalszego odchowu w gospodarstwach ekologicznych. Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem, ostateczny termin zakupu niosek z produkcji konwencjonalnej w celu wprowadzenia do gospodarstwa ekologicznego upływał z dniem 31 grudnia 2011 r. Przedłużenie terminu o 3 lata zostało wprowadzone w związku z pojawiającym się brakiem dostępności ekologicznego materiału zwierzęcego. Na mocy rozporządzenia nr 505/2012 postanowiono również o opóźnieniu do końca 2014 r. zmiany przepisów dotyczących żywienia drobiu i innych nieprzeżuwaczy utrzymywanych metodami ekologicznymi. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, od 1 stycznia 2012 r. ekologiczny drób i trzoda chlewna miały być żywione wyłącznie paszami z produkcji ekologicznej, pochodzącymi w znacznej części z własnego gospodarstwa lub regionu. Zmiana przepisów oznacza, że do 31 grudnia 2014 r. producenci będą mogli nadal stosować pasze białkowe z produkcji konwencjonalnej w maksymalnej ilości do 5% w stosunku rocznym. Hodowca musi wykazać, że nie jest w stanie uzyskać paszy wyłącznie z produkcji ekologicznej. Rozporządzenie nr 505/2012 weszło w życie z dniem 16 czerwca 2012 r., jednak zapisy dotyczące zastosowania młodych niosek oraz pasz z gospodarstw konwencjonalnych obowiązują z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dziennika Urzędowego UE z dn. 15.06.12 (L 154/12)

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand