W I połowie 2012 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 832,1 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 210,6 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 168,1 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się

na poziomie 347,1 mln EUR. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju przewyższył poziom importu z I połowy 2011 roku o 25,3% i wyniósł ponad 277 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 545 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -203,2 mln EUR. W I połowie 2012 roku Polska wyeksportowała także nieco powyżej 108 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 9,1%) o wartości 346,8 mln EUR oraz 21,5 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o ponad 13%) o wartości 67 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -81,2 mln EUR. O ujemnym saldzie zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywca wieprzowego oraz wzrost wartości importowanego bydła. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 48,5 mln EUR, tj. o 1,6% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku eksportu żywca wieprzowego zanotowano wzrost wartości o 1,5% do 12,8 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 34 tys. sztuk, czyli 51% eksportu), do Rosji (ponad 11 tys. sztuk, 17% eksportu) oraz na Litwę, Ukrainę, do Słowacji i do Armenii. W I połowie 2012 roku sprowadzono do Polski ponad 1,5 mln sztuk świń o wartości powyżej 122 mln EUR, tj. o 78,5% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu obniżyła się o 8,1% do 40,2 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii, Niemiec, Holandii, Litwy oraz Łotwy. W omawianym okresie Polska

wyeksportowała łącznie 101,7 tys. ton przetworów mięsnych, tj. blisko o 10% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o prawie 11% do 280,9 mln EUR. W omawianym okresie wyeksportowano z Polski 25,6 tys. ton kiełbas o wartości 66,4 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, Danii, na Litwę, do Niemiec, Słowacji, Czech, Irlandii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 11,2 tys. ton i był o 1,5% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła o 1,5% do około 46 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i analizy własnej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand