Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż ogółem w Polsce wyniosą 28,1 mln ton, tj. o 4,9% więcej niż w zeszłym roku i o 5,1% powyżej przeciętych zbiorów z lat 2006-2010.

Produkcja zbóż podstawowych wyniosła 24,3 mln ton. Co oznacza poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Do tej ilości trzeba jeszcze dodać prognozowane zbiory kukurydzy w wysokości aż 3,6 mln t, tj. o 52% więcej niż w zeszłym roku i o 113,2% więcej w porównaniu do średniej z okresu od 2006 do 2010 r. Na wzrost produkcji kukurydzy złożyły się zarówno większa powierzchnia upraw, jak i dobre plonowanie. Areał przeznaczony pod kukurydzę szacowany jest na 539,3 tys. ha, tj. o 61,8% więcej niż rok wcześniej i o 80,9% powyżej średniej z okresu od 2006 r. do 2010 r. Plony kukurydzy są szacowane na 6,74 ton z ha, tj. o 17,8% powyżej przeciętnych plonów z lat 2006-2010.

Mroźna zima spowodowała znaczne straty w ozimych uprawach pszenicy i jęczmienia. Zostały one jednak przynajmniej częściowo zrekompensowane zasiewami zbóż jarych. Zbiory pszenicy ozimej wyniosły 5,9 mln ton (spadek o 28,5% rok do roku). Znaczny wzrost odnotowano natomiast w przypadku pszenicy jarej – 2,64 mln ton (wzrost aż o 147,6%). Produkcja jęczmienia ozimego wyniosła 585,6 tys. ton, tj. o 32% mniej niż przed rokiem. Zbiory jęczmienia jarego były zaś aż o 45,5% wyższe niż rok wcześniej i szacowane są na 3,58 mln ton. Pszenżyta ozimego zebrano 2,798 mln ton, czyli o 28,7% mniej w porównaniu do zeszłego roku, większe zbiory miały natomiast miejsce w przypadku pszenżyta jarego – wzrost o 73,4% do 538,2 tys. ton. Więcej niż przed rokiem zebrano również żyta – 2,866 mln ton – wzrost o 10,2%.

Tegoroczna produkcja zbóż w Polsce wygląda lepiej niż się spodziewano jeszcze kilka miesięcy temu. Rzeczywiście mroźna zima poczyniła szereg szkód w uprawach ozimin, powodując niejednokrotnie konieczność dokonania przesiewów, niemniej jednak zbiory podstawowych gatunków są na tym samym poziomie co rok wcześniej. Dobre warunki pogodowe – a zwłaszcza obfite sierpniowe deszcze – okazały się bardzo korzystne dla kukurydzy. Zbiory tego gatunku będą w Polsce wysokie, co poprawi krajowy bilans zbożowy, zwłaszcza w segmencie paszowym.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie danych GUS, komentarz własny

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand