W dniu 19 grudnia br. GUS opublikował wynikowy szacunek zbiorów zbóż w Polsce. Zbiory zbóż ogółem w 2012 roku zostały ostatecznie oszacowane na 28,5 mln ton, tj. o 6,6% więcej w porównaniu do ubiegłorocznej produkcji zbożowej i o 6,8% więcej w stosunku do średniej z okresu 2006-2010. Wzrost ten wynikał jednak przede wszystkim z bardzo dobrych wyników w produkcji kukurydzy. Należy podkreślić znaczny wzrost areału kukurydzy, szacowany przez GUS na 543,8 tys. ha. W porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano zwiększenie powierzchni uprawnej tego gatunku o 61,3% z 210,5 tys. ha. Przy plonach ocenianych na 7,35 ton z ha (wzrost o 2,4% rok do roku), tegoroczna produkcja kukurydzy w Polsce osiągnęła ponad 4 mln ton, tj. o 1,6 mln ton lub 67% więcej niż rok wcześniej.

Natomiast produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 24,4 mln ton, tj. zaledwie o 0,6% więcej rok do roku.Tegoroczne zbiory pszenicy wyniosły ogółem 8,6 mln ton, w tym 5,9 mln ton pszenicy ozimej (spadek o 28% rok do roku) i 2,75 mln ton pszenicy jarej. Zbiory żyta oszacowano na 2,9 mln ton, a pszenżyta na 3,3 mln ton, w tym 2,8 mln ton stanowiło pszenżyto ozime. Produkcja jęczmienia wyniosła 4,2 mln ton, w tym 3,6 mln ton stanowił jęczmień jary. Produkcja mieszanek zbożowych została oszacowana na 3,9 mln ton (w tym 3,6 mln ton zboża jare).

Należy zwrócić uwagę odnotowany przez GUS spadek areału zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi. W 2012 r. wynosił on 7,7 mln ha wobec 7,8 mln ha w 2011 roku i średniej z okresu 2006-2010 w wysokości 8,3 mln ha.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie GUS

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand