W dn. 12 grudnia 2012 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (2012/2031 (INI)). Zdaniem europosłów, w UE wciąż utrzymują się poważne problemy z dobrostanem zwierząt podczas transportu, głównie z powodu zbyt mało rygorystycznego przestrzegania przepisów w państwach członkowskich oraz niedostatecznego poziomu ich wdrożenia. Parlament wezwał Komisję Europejska do zapewnienia skutecznego i jednolitego wdrożenia istniejących przepisów unijnych dotyczących transportu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich. Parlament odrzucił jednocześnie niedostateczne podstawy i dane naukowe ze sprawozdania Komisji Europejskiej przedstawiającego stan realizacji rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. Parlament wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających sankcji za naruszanie przepisów rozporządzenia i domaga się większej harmonizacji sankcji na terenie UE, aby zagwarantować skuteczniejsze wdrażanie rozporządzenia. Komisja ma do dnia 1 lipca 2013 r. przedłożyć sprawozdanie zawierającego analizę kar za istotne naruszenia dobrostanu zwierząt w transporcie drogowym we wszystkich państwach członkowskich. Posłowie nalegają na ponowne rozważenie kwestii ograniczenia czasu transportu zwierząt rzeźnych do 8 godzin włącznie z czasem załadunku. W okresie sprawozdawczym 2005-2009 w UE nastąpił istotny wzrost liczby transportowanych zwierząt: bydła o 8%, świń o 70%, owiec o 3%, a jedynie w odniesieniu do koni zanotowano spadek o 17%. W dwóch trzecich przesyłek czas transportu wynosił ponad 8 godzin.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Parlament UE z dn. 12.12.2012

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand