W dn. 13 lutego br. odbyło się w Brukseli nieformalne spotkanie unijnych ministrów rolnictwa poświęcone aferze związanej z wprowadzeniem do obrotu koniny jako mięsa wołowego. W spotkaniu wzięli udział ministrowie z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Polski, Rumunii i Luksemburga oraz unijny komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów Tonio Borg. Komisja zaproponowała przeprowadzenie w państwach członkowskich UE testów przetworzonych produktów mięsnych oznakowanych jako wołowe na obecność DNA koniny. Zapowiedziano również wzmożenie kontroli mięsa końskiego, również z importu, na obecność fenylbutazonu – leku weterynaryjnego dla koni. Propozycja będzie przedmiotem głosowania na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dn. 15 lutego br. Badania zostałyby przeprowadzone w dn. 1-30 marca br. we wszystkich państwach członkowskich niezależnie od testów wykonywanych przez władze krajowe. Komisja zamierza w połowie dofinansować koszty badań. Pierwsze wyniki testów Komisja opublikuje w połowie kwietnia br. Badania byłyby kontynuowane przez kolejne 3 miesiące w celu ustalenia tendencji dotyczącej fałszowania oznakowań. Badania na obecność DNA koniny objęłyby 2,5 tys. próbek przetworzonych produktów wołowych – w proporcji zależnej od udziału w rynku w danym państwie członkowskim. Badania na obecność fenylbutazonu przeprowadzone zostaną na 4 tys. próbkach koniny, z czego 1,5 tys. będzie pochodziło z importu. Celem proponowanych działań Komisji jest odbudowa zaufania unijnych konsumentów po niedawnych przypadkach wykrycia koniny w produktach wołowych w kilku państwach członkowskich. W krajach, które były podejrzane o związek z aferą (w tym w Polsce) trwają dochodzenia w celu wykrycia sprawców oszustw. Działania służb krajowych koordynuje Europol. Według informacji Głównego Lekarza Weterynarii, w wyniku dotychczas przeprowadzonych kontroli nie znaleziono dowodów na fałszowanie mięsa w Polsce. Komisarz Borg zaznaczył, że jak dotąd nic nie wskazuje na to, że skandal dotyczy bezpieczeństwa żywności, lecz raczej jest to oszustwo dotyczące systemu oznakowania w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Problem dotyczący fałszowania oznakowań będzie przedmiotem obrad posiedzenia ministrów rolnictwa UE w dn. 25 lutego br.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts z dn. 13.02.12, GIW z dn. 12.02.13

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand