Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) alarmuje, że polscy producenci jaj wybijają masowo stada kur w szczycie ich nieśności, aby uniknąć dalszych strat finansowych. Przy dziennym koszcie wykarmienia jednej kury ok. 20 groszy oraz cenie jednego jaja ok. 13 groszy, strata dla producenta wynosi średnio 7 groszy dziennie. Przedwczesne wybijanie stad niosek miało miejsce w Polsce już dwukrotnie w tym roku – w marcu i w maju. Trudna sytuacja ekonomiczna krajowego sektora jaj jest spowodowana przedłużającym się brakiem opłacalności produkcji, głównie z powodu wysokich kosztów pasz, spadku cen jaj na rynku polskim i unijnym, obniżenia popytu wewnętrznego i eksportowego oraz rosnącego importu przetworów z krajów trzecich. Do wzrostu kosztów produkcji jaj przyczyniła się również obowiązkowa wymiana klatek dla kur w roku ubiegłym, na skutek wdrożenia prawodawstwa unijnego. Według szacunków KIPDiP przeciętne koszty wytwarzania wzrosły z tego tytułu o 15%. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), od stycznia do końca maja br. średnie ceny sprzedaży polskich jaj klasy A w zakładach pakowania obniżyły się o ok. 30%, z średnie ceny skupu jaj w zakładach przetwórczych nawet o 77%. Według danych Komisji Europejskiej, w maju br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 117,3 EUR/100 kg i była o 23% niższa niż w styczniu br. i o 26% niższa niż przed rokiem.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. KIPDiP, ZSRIR, Komisja Europejska

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand