To nie biopaliwa, ale ceny paliw, zmiany kursowe walut, ekstremalne zjawiska pogodowe i restrykcje w polityce rolnej i handlowej są głównymi przyczynami wysokich i nadmiernie zmiennych cen żywności – twierdzi prof. Michael Schmitz z Uniwersytetu w Giessen. W przeprowadzonej analizie pt. „Do Biofuels Contribute to Price Volatility and Food Insecurity” profesor dowodzi, że silne wahania cen surowców rolnych odnotowywane w ostatnich kilku sezonach miały znikomy wpływ na regiony dotknięte problemem głodu.

Ekonomista jest przekonany, że obserwowane zjawisko głodu i ubóstwa w krajach rozwijających się jest rezultatem złego zarządzania, korupcji, wojen domowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dla niektórych krajów rozwijających się i wschodzących, biopaliwa są dodatkowym źródłem przychodów z eksportu i oszczędności na imporcie paliw kopalnych. Raport znalazł poparcie sekretarza generalnego Copa-Cogeca - Pekki Pesonena. Uważa on, że debata żywność kontra paliwa prowadzona jest w całkowicie niewłaściwy sposób ignorujący realia produkcji biopaliw. Według sekretarza, produkcja biopaliw dostarcza znacznych korzyści dla sektora paszowego, a rzepak może być wykorzystany nie tylko do produkcji biodiesla, ale także w produkcji składników pasz (pozostałości z procesu produkcyjnego), co może zmniejszyć konieczność importu śruty sojowej do Unii – uważa przewodniczący Copa-Cogeca.

Z kolei w najnowszym raporcie Bank Światowy stwierdza, że paliwa kopalne są odpowiedzialne w dwóch trzecich za inflację cen żywności i uważa, że przy utrzymaniu wyznaczonych udziałów biopaliw w paliwach kopalnych ceny kukurydzy spadną. Sekretarz generalny unijnego stowarzyszenia przemysłu biopaliwowego E-pure nawołuje unijnych decydentów do zapoznania się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Bank Światowy i wzięcie ich pod uwagę w toku procesu legislacyjnego.

Tymczasem obecna irlandzka prezydencja w UE ostrzegła, że najprawdopodobniej nie uda się wypracować porozumienia w kwestii przyszłości unijnej polityki biopaliwowej w bieżącym roku przy tak znacznej rozbieżności stanowisk pomiędzy krajami członkowskimi i członkami parlamentu co do propozycji Komisji Europejskiej. Komisja zaproponowała m.in. ograniczenie udziału biopaliw produkowanych z surowców rolnych takich jak zboża, cukier czy oleiste do 5% w mieszankach paliwowych w 2020 r.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand