Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego (PE), Rady oraz Komisji Europejskiej (KE) porozumieli się wstępnie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020. Trzeba podkreślić, że po raz pierwszy w sprawie WPR toczyły się rozmowy trójstronne między państwami członkowskimi, PE i KE. Teraz zmiany w WPR zatwierdzić ma Parlament Europejski. Reforma zakłada m.in. uzależnienie 30% dopłat od spełnienia przez rolników wymogów ekologicznych. Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Rolnicy nie otrzymają 30% dopłat, jeśli nie będą dywersyfikowali upraw, utrzymywali pastwisk, wygospodarowywali obszarów proekologicznych lub stosowali innych "równoważnych" środków. Jeśli nie będą tego robić przez dwa pierwsze lata reformy, nie będą otrzymywać 30% "zielonych" dopłat, a potem w 2017 r. 120% i w 2018 r. 125% tej kwoty. A więc ostatecznie stracą więcej niż 30% dopłat. Obowiązek posiadania upraw ekologicznych będą miały gospodarstwa powyżej 15 ha. W Polsce obowiązek ten nie będzie dotyczył 85% gospodarstw. Wynegocjowano też, że na cele proekologiczne nie musi być wyłączone 7% powierzchni gospodarstwa, a 5%. Ponadto ustalono, że gospodarstwo o powierzchni 10-30 ha powinno mieć co najmniej dwie uprawy, a powyżej 30 ha trzy uprawy. Ważnym elementem reformy z punku widzenia Polski jest przedłużenie obowiązywania do 2020 r. uproszczonego systemu dopłat dla nowych krajów członkowskich (SAPS) oraz uzyskanie możliwość utrzymania częściowego krajowego dofinansowania dopłat. Poza tym uzgodniono zasady wyrównywania dopłat wewnątrz krajów, na czym bardzo zależało Irlandii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Danii i Luksemburgowi, gdzie występują duże różnice w przydziale środków. Ustalono, że zmiany będą przebiegać stopniowo do 2019 r. Zakłada się, że do tego czasu nie będzie możliwe otrzymywanie mniejszej ilości dopłat niż 60% średniej krajowej, jednocześnie żaden rolnik nie może stracić więcej niż 30% dopłat. Polsce zależało zaś na wyrównywaniu dopłat między państwami członkowskimi. Udało się uzgodnić kwestię dopłat uzależnionych od produkcji, które mają wynosić maksymalnie 15% dopłat. Porozumiano się też w sprawach młodych, aktywnych i małych rolników. Uzyskano ponadto porozumienie z PE, co do całego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aż 30% środków z drugiego filara WPR ma być przeznaczane na cele środowiskowe, organiczne i klimatyczne. Zgodnie z ustaleniami przywódców państw Unii na WPR dla Polski ma być przeznaczone około 28,5 mld EUR z budżetu na lata 2014- 2020.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand