Od 1 lipca 2013 r. Chorwacja stała się pełnoprawnym, dwudziestym ósmym,  państwem Unii Europejskiej. Ten bałkański kraj jest bliski samowystarczalności w większości produktów pochodzenia zwierzęcego i w 100% samowystarczalny w przypadku nasion oleistych, zbóż oraz cukru. Chorwaci eksportują nasiona oleistych, sprowadzając spore ilości olejów roślinnych oraz pasz białkowych. Kraj ten dostarcza do Wspólnoty większe ilości cukru, importując równocześnie duże ilości tego towaru z Brazylii. W przypadku towarów pochodzenia zwierzęcego Chorwaci sprowadzają znaczne ilości sera oraz mięsa wieprzowego. Jak pokazuje poniższa tabela tylko w przypadku kukurydzy oraz soi udział chorwackiej produkcji w całej produkcji unijnej przekracza wyraźnie 1% (odpowiednio 3,2% oraz 12,3%). W polskim handlu towarami rolno-spożywczymi z Chorwacją przeważa eksport. Poziom importu jest kilkukrotnie niższy od eksportu. W 2012 r. wartość eksportu tych towarów z Polski do Chorwacji wyniosła 86,7 mln EUR (0,5% całego eksportu). Polska eksportuje do Chorwacji przede wszystkim wyroby cukiernicze, przetwory z owoców i warzyw, żywiec wołowy (do uboju w wadze od 80 do 160 kg oraz w wadze od 160 do 300 kg), produkty mleczarskie, pasze i komponenty paszowe, wyroby tytoniowe, kawę, herbatę i inne używki oraz mięso wołowe i wieprzowe, a także przetwory rybne. W imporcie z Chorwacji dominują przede wszystkim wyroby cukiernicze, różnego rodzaju sosy, zupy, soki, ekstrakty roślinne, przetwory z warzyw i owoców, a także wyroby tytoniowe.

Nowe fundusze unijne przewidziane dla młodych rolników po 2015 roku powinny być pomocne dla chorwackiego rolnictwa, przyciągając do niego młodsze generacje.

Jak na razie charakterystyczną jego cechą jest rozdrobnienie - średnia wielkość gospodarstwa wynosi zaledwie 2,4 ha, a 65% gospodarstw jest nawet mniejszych niż 2 ha. Odbiega to znacznie od średniej unijnej w wysokości 15 ha. Wdrażanie unijnej polityki rolnej będzie stopniowo wpływać na proces konsolidacji. Rolnictwo w Chorwacji nie ma znacznego udziału w tworzeniu PKB. Wynosi on jedynie 3%, co stanowi mniej więcej połowę tego co przeciętnie w UE.

Chorwacja otrzyma dodatkowe środki na obszary dotknięte skutkami wojny domowej, toczącej się w latach 1991 – 1995, na których wciąż pozostają miny. Wysokość tego wsparcia została ustalona na 9,6 mln EUR. Kraj dostanie także extra fundusze dla sektora winiarskiego w wysokości 10,8 mln EUR. Z chwilą wstąpienia do Unii aż do 2015 roku Chorwacja nie będzie jednak mogła zakładać nowych winnic, a uprawiane będą tylko te, które zostały dotychczas założone.

Koperta finansowa dla płatności bezpośrednich w rolnictwie została ustalona w wysokości 373 mln EUR rocznie, przy czym okres przejściowy ma wynosić 10 lat. Wsparcie bezpośrednie będzie współfinansowane z budżetu krajowego. Z każdym kolejnym rokiem udział finansowania z budżetu UE będzie się zwiększał, a tym samym finansowanie z budżetu krajowego będzie coraz mniejsze. W pierwszym roku członkostwa unijny udział sięgać będzie 25%, w drugim – 30%, w trzecim 35%, a w czwartym – 40%. Począwszy od piątego roku członkostwa udział UE w finansowaniu płatności bezpośrednich będzie się zwiększał o 10% rocznie, tak być osiągnąć 100% w dziesiątym roku członkostwa.

Po akcesji przewiduje się wzrost chorwackiej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Unią. Już obecnie wynosi on około 60% zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Głównymi partnerami handlowymi dla Chorwacji są przede wszystkim Niemcy oraz Włochy. Zmniejszyć się natomiast może znaczenie w handlu takich krajów jak Bośnia czy Hercegowina.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: thecattlesite.com, Reuters, CIHZ oraz innych źródeł

 

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand