W pierwszym półroczu 2013 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz spadek importu. Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 66% do 347,7 mln EUR, natomiast importu spadła o 9% do 862 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej polepszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zmniejszył się do minus 514,3 mln EUR wobec minus 737,5 mln Euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.

W pierwszym półroczu 2013 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. Wartość importu spadła do 862 mln EUR, tj. o 9% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 76% w ujęciu ilościowym (w tym – 65% stanowiła śruta sojowa). Wartość zakupów śruty sojowej w pierwszej połowie 2013 roku wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12% do 385,6 mln EUR, przy 2% spadku ich wolumenu do 913,9 tys. ton.

W pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 347,7 mln EUR, tj. więcej o 66% w stosunku analogicznego okresu 2012 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 35% do 597,1 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem śrut, nasion oraz w mniejszym stopniu margaryn. Należy odnotować ponad trzykrotny wzrost wartości oraz ilości eksportowanych nasion. Dwukrotnie wzrosła wartość sprzedaży olejów, śrut o 50%, a margaryn spadła o około 5%. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o z 17,4 mln Euro do około 67,1 mln Euro. Wolumen eksportu oleju rzepakowego w pierwszej połowie 2013 roku i wzrósł istotnie wobec analogicznego okresu roku 2012 o 149% do 120,2 tys. ton, wartościowo o około 125% do 111,9 mln Euro.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZ

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand