W pierwszym półroczu 2013 roku sprzedaż olejów roślinnych na rynki zagraniczne wyniosła 131,8 tys. ton o wartości 122,2 mln EUR wobec 60,6 tys. ton za 62 mln EUR rok wcześniej. W strukturze towarowej eksportu tej grupy artykułów największy udział przypadł olejowi rzepakowemu (91% wolumenu i 92% wartości). Eksport innych olejów poza słonecznikowym (około 6% eksportowanej ilości) był na nieznacząco niskim poziomie. W rozpatrywanym okresie największym odbiorcą oleju rzepakowego z Polski były Czechy (41% ilości), Słowacja (29%), Niemcy (około 17%) oraz Austria (3%). Blisko 100% oleju rzepakowego trafiło do państw UE.

W pierwszym półroczu 2013 roku miał miejsce 25% spadek importu oleju rzepakowego do 37,2 tys. ton. Importowany do Polski olej rzepakowy pochodził przede wszystkim z UE (99% ilości) głównie z Czech (63%), Niemiec (32%), Wielkiej Brytanii (1%) oraz mniejsze ilości z innych państw Unii. Wobec powyższego saldo bilansu handlowego dla oleju rzepakowego poprawiło się z minus 0,9 mln Euro do plus 74,6 mln Euro.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. CIHZ

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand