W dniu 18 grudnia br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję przepisów zakazujących klonowania zwierząt gospodarskich na potrzeby rolnictwa w krajach Wspólnoty. Ponadto zakaz ma dotyczyć także importu klonowanych zwierząt oraz obrotu mięsem i mlekiem uzyskanym z klonowanych zwierząt. Jak wyjaśnił komisarz Unii ds. zdrowia Tonio Borg propozycja KE składa się z dwóch dyrektyw. Pierwsza dotyczy zakazu stosowania technik klonowania zwierząt gospodarskich, a także proponuje zakaz importu do Unii zwierząt klonowanych. Druga zaś zabrania wprowadzania do obrotu w UE żywności (mięsa oraz mleka), pochodzącego od klonowanych zwierząt. Nie będzie jednak zabronione klonowanie do takich celów, jak badania naukowe, zachowanie rzadkich ras lub zagrożonych gatunków czy też do produkcji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o ile będzie można uzasadnić zastosowanie takiej techniki. Proponowany przez KE zakaz importu nie obejmuje jednak potomstwa klonowanych zwierząt, nie przewiduje też oznaczania mięsa z nich pochodzącego, jak chciał Parlament Europejski. Europosłowie podkreślali, że klonowanych zwierząt nie używa się do produkcji mięsa, gdyż jest to zbyt kosztowne, ale do reprodukcji i dopiero mięso od nich trafia do sprzedaży. Komisja spodziewa się, że nowe przepisy mogą wejść w życie dopiero w 2016 r. Wcześniej swoje stanowiska w tej sprawie przyjmą Parlament Europejski oraz Rada. Obecnie nie wykorzystuje się klonowania w produkcji żywności w krajach Wspólnoty. Obrót taką żywnością wymagałby uprzedniej zgody, wydanej w oparciu o naukową ocenę bezpieczeństwa żywności sporządzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Tymczasem żadna firma spożywcza z Europy, ani spoza niej, nie występowała jeszcze o zezwolenie na obrót żywnością produkowaną z zastosowaniem techniki klonowania. W 2008 r. EFSA dokonała naukowej oceny ryzyka związanego z klonowaniem i stwierdziła, że nie ma dowodów na to, by mięso i mleko od sklonowanych zwierząt i ich potomstwa różniło się pod względem bezpieczeństwa od takich samych produktów otrzymywanych ze zwierząt z konwencjonalnej hodowli. Ocena ta została potwierdzona w kolejnych klatach 2009, 2010 i 2012. Warto także wspomnieć, że według badań Eurobarometru większość mieszkańców Unii Europejskiej nie aprobuje klonowania w celach produkcji żywności, powołując się na względy związane z dobrostanem zwierząt oraz ogólne przyczyny etyczne.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand