W dn. 23 stycznia br. Komisja Europejska wystosowała ostateczne ostrzeżenie dla czterech państw członkowskich, które jeszcze nie wdrożyły w pełni unijnej dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony świń. „Uzasadnione opinie” otrzymały Francja, Belgia, Grecja i Cypr. Kraje te mają dwa miesiące czasu na usunięcie uchybień. Jeśli będą nadal łamały unijne prawo, staną przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS). Wymogi dyrektywy Rady 2008/120/WE, dotyczące utrzymywania loch prośnych w kojcach grupowych zamiast w kojcach pojedynczych we wszystkich gospodarstwach o obsadzie minimum 10 loch weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. W lutym 2013 r. Komisja wysłała wstępne ostrzeżenia do dziewięciu państw członkowskich, opóźniających się z wdrożeniem tych wymogów – czyli do Francji, Niemiec, Irlandii, Belgii, Cypru, Danii, Grecji, Polski i Portugalii. W dn. 23 stycznia br. pierwsze ostrzeżenia otrzymały natomiast Słowenia i Finlandia. Komisja kontynuuje nadal ocenę stopnia wdrożenia dyrektywy w Niemczech, Irlandii, Danii, Polsce i Portugalii.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts dn. 24.01.14Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand