Pod koniec stycznia br. Komisarze: ds. Środowiska – Janez Potocnik oraz Connie Hedegaard (Działania w dziedzinie Klimatu) wyrazili opinię, że wymagania dotyczące Obszarów Zorientowanych Ekologicznie (EFA) są wadliwe. Ocenili, że powinny one obejmować zakaz stosowania pestycydów na tych obszarach wzbogacających różnorodność biologiczną i faunę. Dodatkowo farmerów powinien również obowiązywać zakaz stosowania nawozów sztucznych w tych strefach. Dnia 28 stycznia br. również 25 członków PE głównie „zieloni” oraz socjaliści (w tym Corarinne Lepage i Jose Bove) w liście skierowanym do Komisji nalega na to, aby obszary EFA pozostały wolne od użycia nawozów chemicznych oraz pestycydów. Należy zauważyć, że problem jest pozostałą do ustalenia kwestią reformy WPR na lata 2014-20 tj. czy w ramach wymagań dotyczących „zazieleniania” np. rośliny wysokobiałkowe uprawiane w ramach EFA, będą mogły być nawożone i traktowane pestycydami. Wcześniej producenci skupieni w Copa Cogeca wyrazili krytyczny pogląd, że Obszar Zorientowany Ekologicznie powinien zachować potencjał produkcyjny w Unii nie powodując strat ekonomicznych, a państwa członkowskie powinny decydować, co i jak jest tam uprawiane. Niewykluczone, że PE poprze propozycje Komisji po publikacji 10 marca br., jakkolwiek chciałby zmian co do przewidywanych kar.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 06-14, 09-14

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand