W dn. 6 lutego br. Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem rezolucji, która odrzuca uzgodnienia nowych przepisów w zakresie systemu „COOL”, czyli systemu obowiązkowego oznaczania kraju pochodzenia dla mięsa drobiowego, wieprzowego i owczego. Europosłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej o ustanowienie bardziej precyzyjnych przepisów i wprowadzenie obowiązku oznakowania kraju urodzenia zwierzęcia, jak ma to obecnie miejsce w przypadku wołowiny. Rezolucję w sprawie uściślenia systemu „COOL” złożył poseł z Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem, konsumenci chcą pełnego obrazu łańcucha dostaw mięsa, chcą wiedzieć czy zwierzę pochodzi z kraju o wysokich standardach dobrostanu i jak długo było transportowane. W grudniu 2013 r. Komisja Europejska i państwa członkowskie UE uzgodniły nowy system „COOL” dla mięsa drobiowego, wieprzowego i owczego, który ma wejść w życie z dn. 1 kwietnia 2015 r. Przepisy zawierają oznaczenie na etykiecie produktu ostatniego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym zwierzę było hodowane oraz oznaczenie państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym dokonany był ubój zwierzęcia. Odnośnie długości okresu chowu zwierzęcia w kraju, który ma znaleźć się na etykiecie, to w przypadku drobiu przyjęto okres jednego miesiąca, a w przypadku trzody chlewnej – cztery miesiące. Komisja była jednak przeciwna objęciu obowiązkiem oznakowania również kraju urodzenia zwierzęcia, gównie ze względu na wysokie koszty takiej procedury, które ostatecznie poniósłby konsument. Przyjęta rezolucja Parlamentu, krytykująca grudniowe uzgodnienia, nie ma jednak mocy prawnej. Aby zmienić propozycję „COOL”, Parlament musiałby do początku marca br. złożyć sprzeciw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co jest posunięciem mało prawdopodobnym.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 10.02.14, Agra Facts z dn. 07.02.14Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand