W styczniu br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej Wspólnoty kształtowała się na poziomie 163,18 EUR/100 kg, tj. o 3,4% niższym niż w grudniu 2013 r. Trzeba przy tym jednak zauważyć, że unijne ceny wieprzowiny w ciągu styczniu br. znajdowały się w lekkim trendzie wzrostowym, po ich wcześniejszym osłabieniu w grudniu ubiegłego roku. Pomimo, iż w styczniu br. średnia cena wieprzowiny we Wspólnocie była o 4,1% niższa niż przed rokiem, to okazuje się, że w porównaniu ze średnią ceną z ostatnich pięciu lat (dla tego miesiąca) przewyższała ją o 12,3%. W styczniu br. największą miesięczną dynamikę spadku cen spośród czołowych producentów wieprzowiny w UE zanotowano w Niemczech (-5,7%), Holandii (-5,0%), Polsce (-4,2%), Danii (-3,8%), Hiszpanii (-2,5%) oraz we Francji (-1,6%). W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w styczniu br. obniżyła się do poziomu 159,24 EUR/100 kg, tj. była o 2,4% niższa od średniej dla całej Wspólnoty. W omawianym okresie cena reprezentatywna wieprzowiny wzrosła jedynie w Grecji, na Cyprze, w Szwecji oraz w Bułgarii, natomiast na Malcie pozostała na niezmienionym poziomie. Biorąc pod uwagę wprowadzony niedawno przez Rosjan zakaz importu wieprzowiny z krajów Unii, czego pretekstem było pojawienie się afrykańskiego pomoru świń na Litwie, należy przypuszczać, że ceny wieprzowiny we Wspólnocie będą zniżkować. Już na początku lutego br. średnia cena wieprzowiny w UE obniżyła się do poziomu 162,57 EUR/100 kg, a to dopiero początek trendu spadkowego. Zniesienie embarga może nie nastąpić zbyt szybko, gdyż Rosjanie znieśli zakaz importu tego gatunku mięsa z Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych, co pozwoli im na uzupełnianie braków podażowych. Tymczasem Komisja Europejska jest zdania, że Rosja nie powinna ograniczać importu wieprzowiny z UE z wyjątkiem mięsa z sześciu zainfekowanych i wyizolowanych rejonów na Litwie. Rosja nie przyjmuje jednak takiego rozwiązania. Należy wspomnieć, że UE eksportuje do Rosji rocznie około 700 tys. ton mięsa o wartości 1,4 mld EUR. Polska wraz z Danią i Niemcami to kraje UE o największej wartości eksportu wieprzowiny do Rosji. Przedłużanie się embarga oznacza dla Polski dalszy spadek krajowego pogłowia żywca wieprzowego oraz problemy z realizacją programu jego odbudowy. Według Ministerstwa Rolnictwa, w 2013 r. Polska wyeksportowała do Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan) 82,2 tys. ton wieprzowiny (kod CN 0203), tj. blisko 19% całego eksportu. Wysyłki do samej Rosji wyniosły 35,8 tys. ton, co stanowiło 8,2% całego wywozu.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji EuropejskiejPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand