W 2013 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 897 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie blisko 614 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł prawie 438 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie ponad 912 mln EUR. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju zwiększył się o 1,4% w stosunku do poziomu importu z 2012 r., i wyniósł około 604 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 398 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -386,5 mln EUR. W 2013 r. Polska wyeksportowała także 223,6 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost zaledwie o 0,2%) o wartości blisko 727 mln EUR oraz 57,6 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 16%) o wartości ponad 195 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -424,1 mln EUR. O powiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu żywych świń (o 37%), bydła (o 58%) oraz drobiu (o 27%). W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 66,6 mln EUR, tj. o 32% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 20% do 20,4 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (59,2 tys. sztuk, co stanowiło 55% eksportu), na Ukrainę (15,4 tys. sztuk, 14% eksportu), a także do Słowacji, na Litwę, do Czech, Włoch oraz do Holandii. W 2013 r. sprowadzono do Polski świnie o wartości 441 mln EUR, tj. o 37% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 27% do 106,5 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii, Niemiec, Holandii, Litwy i Łotwy. W omawianym okresie Polska wyeksportowała łącznie 236,6 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o ponad 6% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 8,5% do 694,5 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski 56,7 tys. ton kiełbas o wartości 151,2 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, na Litwę, do Czech, na Węgry, do Danii, na Słowację, do Rosji, Irlandii, Rumunii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 27,2 tys. ton i był o 14,5% większy niż przed rokiem. Wartość tego importu zwiększyła się o ponad 13% do 110,6 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i analizy własnejPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand