W 2013 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz spadek importu. Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do roku 2012 o 48% do 972,7 mln EUR, natomiast importu spadła o 11% do 1799,8 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej polepszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zmniejszył się do minus 827,2 mln EUR wobec minus 1373,4 mln Euro rok wcześniej. Wartość importu przewyższała wartość eksportu w dwóch rozpatrywanych grupach towarów tj. dla olejów i śrut, natomiast dla nasion oraz margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. W 2013 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa dominował import. Wartość importu spadła o 11% do 1799,8 mln EUR wobec roku 2012. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 74% w ujęciu ilościowym (w tym 64% stanowiła śruta sojowa). Wartość zakupów śruty sojowej w 2013 roku wzrosła nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku o około 1% do około 793,6 mln EUR, przy około 1% wzroście wolumenu zakupów do 1911,2 tys. ton.

W 2013 roku odnotowano wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 972,7 mln EUR, tj. o 48% więcej w stosunku do roku 2012 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 55% do 1980,8 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się eksport nasion, olejów, potem śrut, oraz w mniejszym stopniu margaryn. Należy odnotować ponad dwukrotny wzrost wartości oraz niespełna trzykrotny ilości eksportowanych nasion. O 52% wzrosła wartość sprzedaży za granicę olejów, śrut o 48%, a jedynie margaryn spadła o 4%. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o ze 122,3 mln Euro do około 308,8 mln Euro. W poprzednim roku eksport oleju rzepakowego istotnie wzrósł ilościowo wobec roku 2012 o 93% do 348,8 tys. ton, a wartościowo o 63% do 295,1 mln Euro.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand