Agencja Rynku Rolnego (ARR) poinformowała, że do dnia 30 maja 2014 r. można składać „Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”. Wnioski należy składać, po dostawie świń do rzeźni, do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku. O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący chów w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/100/UE i załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/134/UE oraz na obszarze określonym w części II pkt. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/EU lub obszarze ustanowionym w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej Komisji jaka zostanie przyjęta w tej sprawie. Producent świń, który ubiega się o pomoc, zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych). Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1) lochy (kod CN 0103 92 11) – lochy o masie co najmniej 160 kg,

2) świnie (kod CN 0103 92 19) – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. ARR z dn. 09.04.14Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand