Według nowych danych przedstawionych przez władze brytyjskie, zwierzęta w rzeźniach na Wyspach ubijane są we właściwy sposób w 99%. Tym samym obalony został mit, jakoby brytyjskie rzeźnie w znaczny sposób łamały przepisy dobrostanu zwierząt, co twierdzili zwolennicy wprowadzenia praktyk ubojowych bez wcześniejszego ogłuszania. Brytyjskie stowarzyszenie weterynaryjne (BVA) apeluje o zakończenie ubijania zwierząt bez ogłuszania. Stanowisko to popiera farmerski komitet dobrostanu zwierząt oraz stowarzyszenie humanitarnego uboju zwierząt. Tymczasem stanowisku BVA oponują zwolennicy uboju bez ogłuszania, twierdząc, że w rzeźniach dochodzi do niewłaściwego ogłuszania zwierząt na masową skalę, co stanowi znacznie większy problem kolidujący z wymaganiami dotyczącymi dobrostanu. Powołują się oni przy tym na dane z raportu EFSA (Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności) z 2004 r., które mówią o nieprawidłowościach przy ogłuszaniu zwierząt w Europie na poziomie 9-31%. Tymczasem nowe dane wskazują, że w 2013 r. na Wyspach stwierdzono tylko 9 przypadków niewłaściwego uboju bydła (0,0004% ubojów bydła) oraz 3 przypadki łamania przepisów przy uboju owiec (0,00002% ubojów). Dane pochodzą od inspektorów weterynarii pracujących w rzeźniach, zbierających dane dla Agencji Standardów Żywności (FSA), działającej na zlecenie DEFRA (Brytyjskiego Ministerstwa Środowiska, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich). Raport wykazuje także 13 incydentów nieprawidłowego uboju drobiu w 2013 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ubój ten odbywa się na linii, dotyczył on zapewne więcej niż jednego zwierzęcia w każdym z wykrytych przypadków. Ujęcie liczby nieprawidłowych ubojów żywca drobiowego w procentach jest zatem niezwykle trudne. Komentując nowe dane, prezydent BVA - Robin Hargreaves stwierdził, iż liczby te obalają mit znacznego łamania przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w czasie uboju w brytyjskich rzeźniach. Zaprzeczają one ponadto twierdzeniu, iż niewłaściwy sposób uboju jest większym problemem dla dobrostanu niż ubój zwierząt bez ogłuszania.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: thecattlesite.com z dn. 7.04.14

 

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand