FoE opublikowało raport (z kwietnia’2014 r.) zatytułowany „Kto korzysta z upraw GMO ?” w którym ocenia, że mitami powielanymi przez przemysł biotechnologiczny są twierdzenia jakoby uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie owocowały większymi plonami, redukowały koszty produkcji czy były kluczem do rozwiązania problemu głodu na świecie. Raport wskazuje powszechną „odporność” sektora biotechnologii na dostrzeganie negatywnego wpływu na środowisko oraz rosnące koszty upraw GMO. Dla tych upraw niezbędne jest stosowanie w coraz większej ilości pestycydów oraz przemysłowy model rolnictwa wielkotowarowego o korporacyjnym charakterze produkcji żywności. Równocześnie wzrost stosowania herbicydów przyczynia się do wzrostu odporności chwastów na określoną substancję czynną (np. glifosat). Autorzy oceniają, że raczej metody produkcji ekologicznej, w tym zmianowanie czy obecność zadrzewień, gwarantują równowagę i zapewniają poprawę problemu głodu w dalszej perspektywie. Autorzy raportu ostrzegają i wzywają do wzmożenia wspeirania małych gospodarstw w Unii w celu raczej lokalnej dystrybucji żywności, a nie produkcji na eksport. Dodatkowo zauważają, że produkcja własnych nasion przyczynia się do redukcji kosztów, podobnie lokalne rasy bydła oraz wsparcie lokalnych organizacji rolniczych. Wg FoE redukcja spożycia mięsa w krajach zachodnich mogłaby zmniejszyć zależność od upraw zbóż paszowych używanych do skarmiania zwierząt hodowlanych. Należałoby również zwrócić uwagę na brak wiarygodnych danych o rzeczywistej uprawie GMO na świecie. Obecnie dane te pochodzą zwykle od lobby biotechnologicznego ISAAA, która wg FoE korzysta z dotacji firm biotechnologicznych.

Internet: http://goo.gl/dBBxAR

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 33-14Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand