Według ostatniego raportu Komisji Europejskiej, unijna produkcja zbożowa w właśnie rozpoczętym sezonie osiągnie 303 mln ton. Oznacza to poziom zbiorów o 5% przekraczający średnią z okresu ostatnich pięciu lat. Tegoroczne zbiory pszenicy miękkiej w UE są prognozowane w wysokości 135 mln ton, co oznacza 5% wzrost w stosunku do średniej pięcioletniej. Produkcja kukurydzy jest prognozowana na 65 mln ton, tj. o 9,6% więcej niż średnia pięcioletnia, a jęczmienia na 59 mln ton, tj. o 5,9% powyżej średniej z ostatnich pięciu lat. Mniej będzie natomiast pszenicy twardej – durum. Zbiory tego gatunku są przewidywane w wysokości 7,8 mln ton, tj.o 10% poniżej średniej pięcioletniej.
Całkowita powierzchnia zasiewów zbóż w Unii Europejskiej jest w bieżącym sezonie wyższa o 1% niż rok wcześniej. Zwiększył się zwłaszcza areał pszenicy miękkiej – o 2% do 450 tysięcy ha, kukurydzy – o 1% powyżej areału w ubiegłym roku. Natomiast w przypadku jęczmienia odnotowano wyraźny spadek powierzchni upraw – o 6,5%. Podobnie, redukcja areału miała miejsce w przypadku pszenicy durum.
Pomimo bardzo optymistycznych prognoz tegorocznych zbiorów sytuacja pogodowa i jej wpływ na kondycję upraw zbożowych w niektórych rejonach Unii jest niepokojąca. Dotyczy to przede wszystkim Hiszpanii. Do obszarów w szczególności narażonych na negatywne skutki przedłużającej się suszy należą rejony położone w centrum kraju oraz w jego południowej części (Castilla-La-Mancha, Aragon, Walencja oraz Murcia). Susza dotyka także niektóre rejony Francji. Z kolei w zachodniej części Bałkanów odnotowuje się nadmierną wilgotność.
Należy podkreślić, że tegoroczne żniwa zbóż ozimych rozpoczęły się w Europie znacznie wcześniej niż w ubiegłym roku. Niemniej jednak, w dalszym ciągu pozostają obawy o wpływ warunków pogodowych na kondycję niektórych zbóż, zwłaszcza kukurydzy. Według danych Komisji, plony tego gatunku będą o 3,5% niższe w porównaniu z zeszłorocznym rezultatem.


Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródełPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand