W tym tygodniu na paryskiej giełdzie pszenica w najbliższym kontrakcie potaniała o 5,5% do 170,5 EUR/tonę. Wcześniejsze niepokoje o jakość ziarna, po dłuższym okresie deszczowej aury nadal się utrzymują, jednak bardzo dobre prognozy dla UE i w skali globu oraz zwiększająca się dostępność pszenicy sprawiają, że w Europie przeważają tendencje zniżkowe.
Nieco odmiennie sytuacja przedstawia się w USA. Na CBoT notowania pszenicy SRW w kontrakcie sierpniowym nieznacznie wzrosły – o 0,3% w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia – do 194,8 USD/tonę. Było to spowodowane przede wszystkim bardzo dobrymi wynikami tygodniowego eksportu pszenicy z USA. Jak podał USDA, w ostatnim tygodniu lipca br. amerykańska sprzedaż netto pszenicy (z dostawą w 2014/15) osiągnęła 801 tys. ton metrycznych, tj. o 81% więcej w porównaniu z poprzednim tygodniem i o 92% więcej w porównaniu do średniej z ostatnich czterech tygodni. Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim do następujących odbiorców: Nigeria (167 tys. ton), Panama (128,5 tys. ton), Brazylia (116 tys. ton), Meksyk (88,8 tys. ton), Japonia (74,5 tys. ton)oraz Filipiny (50 tys. ton). Eksport z USA w kończącym się tygodniu osiągnął 419,6 tys. ton.
W przypadku kukurydzy odnotowuje się dalsze pogłębienie tendencji spadkowej notowań. W tym tygodniu notowania kukurydzy w kontrakcie wrześniowym na CBoT potaniały o 1,2% do 140,5 USD/tonę. Jest to najniższy poziom cen w historii tego kontraktu. Warunki dla upraw kukurydzy i soi w USA są bliskie ideału i wszystko wskazuje na to, iż w sierpniowym raporcie USDA skoryguje wcześniejsze, i tak już bardzo wysokie, prognozy tegorocznych zbiorów. W lipcowym raporcie IGC podniosła przywidywania globalnej produkcji kukurydzy – o kolejne 6 mln ton do 969 mln ton. W korekcie uwzględniono bardzo dobre warunki dla upraw kukurydzy w Stanach.
Perspektywy dla rynku pszenicy
W dłuższym okresie będzie się pojawiać wiele czynników, które mogą przesądzać o zniżkach cen pszenicy. Przede wszystkim prognozy światowej produkcji są bardzo dobre. W ostatnim raporcie IGC podwyższyła przewidywane zbiory pszenicy na świecie do 702 mln ton, tj. o 3 mln to więcej niż w poprzednim raporcie. Zaostrzająca się konkurencja o kluczowe rynki zbytu (kraje północnej Afryki i Bliskiego Wschodu) może powodować presję na spadek cen pszenicy w eksporcie. Oferta krajów basenu Morza Czarnego z kilku powodów może być bardzo konkurencyjna w dostawach na ww. rynki. Po pierwsze, rosnące koszty frachtu, zwłaszcza w segmencie panamaksów, mogą powodować, iż pszenica od europejskich dostawców będzie bardziej konkurencyjna z powodu bliższego położenia i mniejszych dystansów pomiędzy dostawcami, a odbiorcami, co przekłada się na koszty frachtu. Po drugie, Rosja ma odnotować bardzo wysoki poziom produkcji zbożowej – prognozowany nawet (niezależne prognozy) na 100 mln ton. Według IKAR, tegoroczna produkcja pszenicy w Rosji wyniesie 57,5 mln ton wobec 56,3 mln ton we wcześniejszym raporcie. Urodzaj spodziewany jest także na Ukrainie.
Po trzecie, sankcje dla Rosji prawdopodobnie nie będą dotkliwe dla eksportu. Oba kraje uwikłane konfliktem doświadczają jego negatywnych skutków. Jednak pomimo szeregu różnych sankcji wymierzanych w Rosję, analitycy są przekonani, że handel zbóż nie ucierpi z nich powodu, tak jak miało to miejsce do tej pory. Paradoksalnie obecne sankcje stosowane wobec Rosji powodujące deprecjację rubla okazują się korzystne dla rosyjskiego eksportu. Po czwarte, jak pokazało doświadczenie wcześniejszych kilku lat, Rosja w sezonach nadwyżkowych potrafi prowadzić agresywną konkurencję cenową, co powoduje często trudności dla pozostałych eksporterów. Jak pokazują wyniki ostatniego przetargu na dostawę pszenicy do Egiptu rosyjska pszenica jest obecnie bezkonkurencyjna. Ostatnio GASC zakupił 175 tys. ton tylko rosyjskiej pszenicy z dostawą we wrześniu br.
Perspektywy dla rynku kukurydzy
Prognozy światowej produkcji kukurydzy są bardzo optymistyczne. W raporcie z 31 lipca br. IGC podniosła przewidywane zbiory tego gatunku w skali świata o 6 mln ton do 969 mln ton. Wysoka ma być przede wszystkim produkcja kukurydzy w USA. IGC podało prognozę w wysokości 353 mln ton. Oznaczałoby to poziom produkcji zbliżony do zeszłorocznego rekordu. W połączeniu z wysokimi zapasami początkowymi globalny bilans kukurydzy w sezonie 2014/15 staje się bardzo, bardzo „ciężki”. Nadzwyczajnie dobre prognozy dla półkuli północnej, a zwłaszcza dla USA, powodują pogłębianie się tendencji spadkowej cen. Niestety wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo trudny sezon dla producentów. Hodowcy i producenci bioetanolu będą natomiast korzystać z taniego surowca.
Prawdopodobieństwo dalszych spadków cen kukurydzy jest bardzo wysokie. Unia Europejska w reakcji na obecną sytuację na rynku kukurydzy od połowy lipca zdecydowała się na powrót do ceł w imporcie kukurydzy na obszar Wspólnoty po czterech latach obowiązywania zerowych stawek celnych.


Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródełPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand