Francuskie organizacje zrzeszające rolników zwróciły się do władz UE o rozszerzenie wsparcia z tytułu wprowadzenia przez Rosję embarga importowego na sektor wieprzowiny, podobnie jak w sektorze owoców i warzyw oraz mleka. Według Komisji Europejskiej, unijni producenci mięsa nie zostali dotknięci rosyjskimi restrykcjami. Francuska organizacja przemysłu mięsnego SNIV SNCP przypomina jednak, że eksport wieprzowiny z UE do Rosji wynosił ok. 750 tys. ton rocznie, co stanowiło 20% całkowitego wywozu do krajów trzecich. Francja miała ok. 10% udział w sprzedaży unijnej wieprzowiny do Rosji, a jej wartość sięgnęła 150 mln EUR. Wprowadzenie przez Rosję zakazu importu w lutym br. spowodowało spadek cen wieprzowiny o 15 eurocentów na kg, co jest równe stratom dla francuskich rolników rzędu 15 EUR na jedną sztukę żywca. Francuskie rzeźnie utraciły już na skutek rosyjskiego zakazu 80 mln EUR. W 2014 r. straty we francuskim sektorze wieprzowiny mogą sięgnąć 500 mln EUR, a w całej UE nawet 5 mld EUR. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE w dn. 5 września br. państwa członkowskie UE mają przedstawić kolejne propozycje dotyczące reakcji UE na wprowadzenie embarga handlowego przez Rosję. Komisja Europejska rozważa uruchomienie pakietu pomocy celowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dotkniętych restrykcjami Rosjan. Większego wsparcia UE domagają się ponadto państwa członkowskie, które ponoszą największe straty na skutek embarga – czyli kraje bałtyckie i Finlandia. Proponują one m.in. przegląd cen interwencyjnych i przywrócenie refundacji eksportowych dla produktów objętych sankcjami Rosji.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: ThePigSite, Agra Facts z dn. 03.09.14


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand