W I połowie 2014 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 944,2 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 198,1 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 176,7 tys. ton (spadek o ponad 23%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie 338,7 mln EUR (spadek o blisko 20%). Spadek wywozu tego gatunku mięsa był wynikiem rosyjskiego embarga nałożonego na unijną wieprzowinę po wykryciu na Litwie i w Polsce afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wstrzymany został także wywóz wieprzowiny z Polski do krajów azjatyckich, które w ostatnich latach stały się znaczącym odbiorcą mięsa wieprzowego z naszego kraju. Przywóz wieprzowiny do Polski zwiększył się o 1,8% w stosunku do poziomu importu z I połowy 2013 r., i wyniósł 296,2 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 615,4 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną pogorszył się, i ukształtował się na ujemnym poziomie -276,7 mln EUR. W I połowie 2014 r. Polska wyeksportowała także 106,6 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 7,5%) o wartości blisko 340 mln EUR oraz 34,9 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o ponad 24%) o wartości 107,4 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -235,7 mln EUR. O powiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła (o 38%), drobiu (o 27%) oraz żywych świń (o 9%). W analizowanym okresie wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 25,7 mln EUR, tj. o 28% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 22% do 6,4 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (17,4 tys. sztuk, czyli prawie 50% eksportu), do Włoch (4,4 tys. sztuk, 13% udział w eksporcie), Słowacji (2,6 tys. sztuk, 8% udział w eksporcie), Holandii (2,5 tys. sztuk, 7% udział w eksporcie), Rumunii (1,9 tys. sztuk, 5% udział w eksporcie), na Litwę (1,8 tys. sztuk, 5% udział w eksporcie), a także do Niemiec, na Ukrainę, do Czech i do Francji. W omawianym okresie Polska sprowadziła ponad 2,6 mln sztuk żywca wieprzowego (wzrost o 12,5%) o wartości 219,8 mln EUR, tj. o 9,3% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 27,2% do około 64 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (ponad 1,6 mln sztuk), Niemiec (559 tys. sztuk), Holandii (211 tys. sztuk), Litwy (152 tys. sztuk) oraz z Łotwy (prawie 48 tys. sztuk) i ze Słowacji (29 tys. sztuk). W omawianym okresie Polska wyeksportowała około 135 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 10,4% do 402,8 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski 37,5 tys. ton kiełbas o wartości około 102 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Danii, na Słowację,
do Niemiec, na Węgry, do Czech, Irlandii, Rosji, a ponadto do Szwecji, Rumunii, Estonii, Francji, Bułgarii, Łotwy, Holandii, Włoch i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł blisko 13 tys. ton i był o około 5% większy niż przed rokiem. Wartość tego importu zwiększyła się zaledwie o 0,5% do 52,4 mln EUR.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Min. Finansów i analizy własnej


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand