Unia Europejska rozważa uruchomienie rekompensat dla unijnych producentów żywności poszkodowanych w wyniku restrykcji handlowych nałożonych przez Rosję – poinformował unijny komisarz ds. handlu. Karl de Gucht podczas spotkania przedstawicieli businessu na Cyprze. Komisarz powiedział, że Unia zastanawia się nad sposobami wsparcia unijnych producentów. W pierwszej kolejności rozpatrywane są możliwości eksportu na alternatywne rynki zbytu, a także ewentualność rekompensat z funduszu uruchamianego w sytuacjach kryzysowych.
Szacuje się, że embargo nałożone przez Rosję na import żywności z krajów Unii może kosztować unijnych producentów nawet 5 mld euro (6,6 mld USD) w skali roku. Komisarz ds. handlu poinformował także o swojej planowanej wizycie w Stanach Zjednoczonych, w czasie której mają być poruszane kwestie dalszego otwarcia amerykańskiego rynku na towary rolno-spożywcze z UE.
Ponadto KE podała do wiadomości, iż zamierza przeznaczyć dodatkowe 30 mln euro na unijne programy promocji żywności w 2015 roku, oprócz 60 mln euro przewidzianych na te cele w budżecie WPR. Programy promocyjne są jednym z instrumentów WPR, które mogą zostać uruchomione w celu poprawy sytuacji na unijnym rynku rolnym, zwłaszcza w tych sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte rosyjskim embargiem. Mają one na celu m.in. pomoc w znalezieniu alternatywnych rynków zbytu. Programy te wymagają współfinansowania. Aby skorzystać z ww. unijnych środków trzeba działać szybko i do końca września br. przedstawić projekty działań promocyjnych.


Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand