W dn. 9 marca br. Komisja Europejska opublikowała nową „Krótkoterminową prognozę produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE”. W 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się w stosunku do niskiego poziomu z 2013 r., wzrastając w skali roku o 1,5% do 22,7 mln ton. Większej produkcji sprzyjały niższe koszty pasz oraz wzrost produktywności. Z grona państw „starej” UE-15, wyższy poziom wytwarzania zanotowano m.in. w Holandii (+5,3%), Hiszpanii (+3,7%), Portugalii (+4,1%), Wielkiej Brytanii (+3,5%), niższy natomiast w Niemczech (-0,8%) i we Włoszech (-2%), a we Francji i Danii stabilny. W Polsce produkcja wzrosła bardzo wyraźnie (+9%), pomimo wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na początku 2014 r. Wzrosty zanotowano również na Węgrzech i w Rumunii (+10%), co w sumie wpłynęło na zwiększenie produkcji netto w krajach „nowej” UE-13 o 5,4% do ok. 3,5 mln ton. Unijna populacja trzody chlewnej zmniejszała się sukcesywnie od 2006 r. Wyniki spisu pogłowia z grudnia 2014 r. wskazują jednak na wzrost liczebności stada ogółem w UE wobec 2013 r. o 1,2%. Unijne pogłowie loch hodowlanych zwiększyło się o 0,4%, głównie dzięki wzrostom w Hiszpanii (+4,7%) i Holandii (+1%), podczas gdy w Polsce nie zmieniło się. Najbardziej dynamicznie wzrosła liczba prosiąt w UE (+2,4%), głównie w Hiszpanii (+12%), Portugalii (+7%), Holandii (+4%) i Danii (+3%). Pomimo obecnie niskich cen wieprzowiny, wyższe pogłowie trzody chlewnej i zwiększona produktywność loch dzięki wprowadzeniu przepisów z zakresu dobrostanu, powinny wpłynąć na dalszą odbudowę unijnej produkcji w kolejnych dwóch latach do ok. 23 mln ton. Ze względu na rosyjski zakaz importu unijnej wieprzowiny wprowadzony w lutym 2014 r., eksport tego gatunku mięsa (wraz ze smalcem, bez podrobów) z UE w ubiegłym roku obniżył się o ok. 13% do 1,9 mln ton, pomimo starań o zdobycie alternatywnych rynków zbytu. Z uwagi na wprowadzone restrykcje, w 2014 r. Rosja miała tylko 3% udział w unijnym eksporcie wieprzowiny wobec 33% w 2013 r. Wysokie zapotrzebowanie krajów azjatyckich, szczególnie Japonii (345 tys. ton), Korei Płd. (199 tys. ton), Hongkongu (125 tys. ton) oraz Filipin (122 tys. ton), nie zdołało w pełni zrekompensować utraty rynku rosyjskiego. W 2015 r. i 2016 r. eksperci Komisji przewidują odbudowę eksportu unijnej wieprzowiny odpowiednio o 5% i 6% do ok. 2,1 mln ton. Sprzyjać temu będą prognozy zwiększenia poziomu produkcji oraz wysokiego popytu ze strony Azji.
Pomimo stopniowego wzrostu spożycia wieprzowiny w UE, znaczny spadek eksportu i nadwyżka na rynku wewnętrznym spowodowały spadek cen tego gatunku mięsa w 2014 r. poniżej średniej pięcioletniej do poziomu 133 EUR/100 kg w ostatnim tygodniu roku. W dn. 25 lutego 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny w celu stymulacji wzrostu cen i przywrócenia równowagi rynkowej.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. KE „Short Term Outlook for arable crops, meats and dairy” – Winter 2015


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand