W 2014 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i

wyniosło 2 mld 70 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 427,2 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł ponad 380 tys. ton (spadek o 14,5%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie 689,9 mln EUR (spadek o 24,5%). Spadek wywozu tego gatunku mięsa był wynikiem rosyjskiego embarga nałożonego pod koniec stycznia 2015 r. na

unijną wieprzowinę po wykryciu na Litwie i w Polsce afrykańskiego pomoru świń u dzików. Wstrzymany został także wywóz wieprzowiny z Polski do krajów azjatyckich, które w ostatnich latach były znaczącym odbiorcą mięsa wieprzowego z naszego kraju. Przywóz wieprzowiny do Polski zwiększył się o 2,1% w stosunku do poziomu importu z 2013 r., i wyniósł 618,5 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 250 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną pogorszył się, i ukształtował się na ujemnym poziomie -238,4 mln EUR.

W 2014 r. Polska wyeksportowała także 218,4 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 6%) o wartości 685,8 mln EUR oraz 70,9 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 22,5%) o wartości 211,8 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -452,9 mln EUR. O powiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła (o 15%) oraz drobiu (o 27%), przy równoczesnym spadku eksportu żywca wołowego, świń, drobiu, koni, a także owiec i kóz. W analizowanym okresie wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 52,5 mln EUR, tj. o 22% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 12% do 12,6 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (26,1 tys. sztuk, co stanowiło 29% eksportu), do Czech (21,8 tys. sztuk, 24% eksportu), Rumunii (21,3 tys. sztuk, 24% eksportu), Włoch (4,8 tys. sztuk, 5% eksportu), Holandii (4,2 tys. sztuk, 5% eksportu), a także do Słowacji (3,4 tys. sztuk, 4% eksportu), na Ukrainę (3,1 tys. sztuk, 3% eksportu), Litwę oraz do Mołdawii. W omawianym okresie Polska sprowadziła ponad 5 mln 449 tys. sztuk żywca wieprzowego (wzrost o 6%) o wartości 415,6 mln EUR, tj. o 6% mniejszej niż w 2013 r. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 27,4% do 139,7 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (ponad 3 mln 427 tys. sztuk), Niemiec (ponad 1 mln 106 tys. sztuk), Holandii (472 tys. sztuk), Litwy (268 tys. sztuk), Łotwy (94,8 tys. sztuk), ze Słowacji (54,6 tys. sztuk) oraz z Estonii (15,3 tys. sztuk). W omawianym okresie Polska wyeksportowała 279,5 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 8,5% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 8% do 830,6 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski 77,1 tys. ton kiełbas o wartości 213,4 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Niemiec, Danii, na Węgry, Słowację, do Czech, Łotwy, Rumunii, Estonii, Szwecji, a ponadto do Francji, Rosji, Bułgarii, Holandii, Włoch i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł nieco ponad 27 tys. ton i był o blisko 2% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu zwiększyła się o 1,4% do 113,4 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Ministerstw Finansów i analizy własnej

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand