W 2014 roku w krajowym handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano spadek eksportu oraz wzrost importu. Wartość eksportu tej grupy produktów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 2% do 994,2 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 4% do 1785 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 790,8 mln EUR wobec minus 698,1 mln Euro rok wcześniej. Wartość importu przewyższała wartość eksportu dla olejów oraz śrut, natomiast dla nasion i margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. W 2014 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa podobnie jak w poprzednich latach dominował import. Odnotowano wzrost wartość importu o 4% do 1785 mln EUR wobec roku 2013. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 76% w ujęciu ilościowym, w tym – 62% stanowiła śruta sojowa. Oleje roślinne stanowiły około 13% wolumenu importu całej grupy. Znaczenie odgrywały również nasiona oleistych, które stanowiły około 9%, natomiast margaryny 2%. W 2014 roku odnotowano 2% spadek wartości eksportu grupy oleistych do 994,2 mln EUR wobec roku 2013 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 6% do 2171,4 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się głównie eksport olejów, nasion, śrut potem margaryn. Wartość sprzedaży za granicę olejów wzrosła o 6% a śrut o 5%, natomiast nasion spadła o 11%, a margaryn o 12%. Wartość eksportu olejów wzrosła do 368,3 mln Euro. W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział miały: nasiona (38% w ujęciu ilościowym), śruty (34%), oleje (23%) oraz margaryny (6%). –

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZ

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand