rysWYSZUKIWARKA PQS

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Promocji mięsa Wieprzowego, w Państwa ręce oddajemy nowe narzędzie umożliwiające wyszukanie hodowców i producentów trzody chlewnej, którzy prowadzą produkcję zgodną z wymaganiami Systemu Jakości Wieprzowiny PQS, uznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności. Każdy z uczestników PQS posiada certyfikat zgodności wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, który jest potwierdzeniem wysokiego standardu produkcyjnego.

https://pqs.polsus.pl/

 

 

PQS – Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny – jest propozycją nowego, kompleksowego systemu wytwarzania wysokiej jakości żywności. Jego celem jest produkcja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. 

System bazuje m.in. na wykorzystaniu odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia. Obejmuje etap produkcji pierwotnej, czyli hodowlę i chów oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem. Opracowane dla Systemu PQS standardy postępowania na każdym z tych etapów wpływają na końcową jakość produktu i gwarantują uzyskanie mięsa wieprzowego o szczególnej, wysokiej jakości.

Mięso wyprodukowane w Systemie PQS charakteryzuje się szeregiem korzystnych parametrów, które zwiększają jego trwałość, przydatność kulinarną i przetwórczą oraz smakowitość i atrakcyjność dla konsumentów. Wieprzowina wyprodukowana w tym Systemie może stanowić bazę do produkcji innych wyrobów.

Należy podkreślić, że produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz ludzi, jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

System jest dobrowolny i otwarty, tzn. może do niego przystąpić każdy uczestnik łańcucha produkcyjnego, który dobrowolnie zdecyduje się na przestrzeganie dodatkowych wymogów, określonych dla każdego etapu produkcji.

Dzięki opracowanemu sposobowi identyfikacji zwierząt i półtusz, System gwarantuje pełną identyfikowalność uzyskanego produktu i daje możliwość prześledzenia ścieżki pochodzenia mięsa: od partii mięsa do stada, z którego to mięso pochodzi.

System gwarantuje wiarygodność, zarówno w zakresie wysokiej jakości produktu, jak i jego identyfikowalności, które zostają potwierdzone w czasie kontroli prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą, akredytowaną na zgodność z normą PN EN 45011. Po spełnieniu wymogów Systemu, hodowcy i producenci oraz zakłady mięsne otrzymują certyfikat, potwierdzający zgodność produkcji ze specyfikacją i mogą posługiwać się charakterystycznym logo Systemu (wspólny znak towarowy gwarancyjny). Logo Systemu daje pewność, że wszystkie produkty nim oznaczone spełniły surowe kryteria jakości, co umożliwia konsumentowi dokonanie właściwego wyboru.

JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE W W SYSTEMIE PQS 
Lp. Nazwa Adres Kontakt www
1. COBICO Sp. z o.o.

Przebieczany 529

32-20 Wieliczka

tel. 12 632 35 71

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.cobico.pl
2. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

ul. Modlińska 6 lok. 207

03-216 Warszawa

tel. 22 884 00 20, kom. 666 338 204

fax: 22 884 00 21

www.agroeko.com.pl

System PQS stawia na ścisłą współpracę hodowców, producentów trzody chlewnej i przetwórców. Współpraca ww. podmiotów sprzyja zwiększeniu ich siły ekonomicznej a dostosowanie profilu produkcji do potrzeb konsumentów jest korzystne zarówno dla hodowców, jak i przetwórców.

BIURO PQS

ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand