Koszt paszy jest zawsze jednym z najwyższych kosztów produkcji, niezależnie od tego czy zboża i soja są tanie czy drogie. Dzieje się tak ponieważ gdy tanieją surowce paszowe jednocześnie spadają ceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Dążenie do obniżenia kosztów pasz jest nieustającym wysiłkiem wszystkich rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą. Poniżej przedstawiamy pięć propozycji, które mogą pomóc w zredukowaniu rachunków za paszę.

1.  Ograniczenie marnowania paszy. Po pierwsze należy określić jak dużo paszy marnuje się w paszociągu. Straty na poziomie powyżej 5% są nie do zaakceptowania, jednak nadal w wielu fermach marnuje się 20-30% pasz. W celu określenia poziomu strat ekspert powinien odwiedzić budynek inwentarski lub obejrzeć zdjęcia, zwłaszcza koryta i najbliższych powierzchni. Po drugie należy sprawdzić i odpowiednio skorygować lub ewentualnie naprawić przepływ paszy do z paszociągu do koryta. Znacznie rzadziej zaleca się całkowitą wymianę koryt, ale kiedy straty są wysokie a pasza droga taka opcja może być również korzystna. W opinii ekspertów inwestycja w koryta, które pozwolą na zminimalizowanie strat paszy jest mądrym posunięciem zwłaszcza w przypadku nowych lub modernizowanych budynków.

2. Poprawa wydajności pasz. Najskuteczniej poprawia się zużycie paszy na kilogram przyrostu poprzez pracę hodowlaną, selekcję loszek dających potomstwo o lepszych parametrach tej cechy. Często poprawa tej cechy wiąże się z pogorszeniem użytkowości rozpłodowej, o czym należy pamiętać prowadząc prace hodowlane. Strategia poprawy oparta na genetyce loszek przebiega bardzo wolno, podczas gdy selekcja prowadzona na ojcowskich liniach genetycznych pozwala na szybką i znaczącą poprawę tego parametru. Szczególną uwagę należy zwrócić na parametry tuszy, które również mogą ulec zmianie przy prowadzeniu prac zmierzających do poprawy wydajności zużycia paszy.

3. Zawężęnie przedziałów składników odżywczych. Większość dawek pokarmowych jest tak skomponowanych, aby pasowały do szerokiego wachlarza warunków fermowych. Z tego powodu poziomy wielu składników, w tym zwłaszcza aminokwasów, są na wszelki wypadek znacznie zawyżone.  Wykwalifikowany żywieniowiec może ponownie przeliczyć dawkę i zaproponować nowy model z obniżonym poziomem niektórych składników. Pasza skomponowana na nowo może być testowo podawana zwierzętom aż do ustalenia poziomu składników, poniżej którego użytkowość tuczna uległaby pogorszeniu. W niektórych przypadkach nawet niewielkie obniżenie poziomu wybranych składników może znacząco obniżyć rachunki za paszę. Dobrym punktem wyjścia może być lekka redukcja, na poziomie 0,1%, aminokwasów limitujących, czyli lizyny w diecie świń, czy metioniny u drobiu.

4. Redukcja dodatków paszowych. Zawsze warto rozważyć ze swoim żywieniowcem potrzebę stosowania dodatków paszowych. Najlepiej zacząć od dodatków prewencyjnych, zanim przejdziemy do składników poprawiających produkcyjność a na koniec rozważyć redukcję dodatków zastosowanych w celu rozwiązywania specyficznych problemów danego gospodarstwa. Każdy dodatek, który pozostanie w dawce powinien być uzasadniony i mieć potwierdzoną skuteczność w użytkowości i w wyniku ekonomicznym gospodarstwa. Dość często okazuje się, że można zastosować znacznie tańszy dodatek, pomimo, że mniej skuteczny w działaniu, ale poprawiający wynik ekonomiczny gospodarstwa.

5. Składniki alternatywne. To już znany fakt, ale warto to powtórzyć. Większość dawek pokarmowych komponuje się w oparciu o popularne zboża jak kukurydza, pszenica i soja. Tymczasem można zastąpić te popularne składniki tańszymi surowcami, których głównym problemem są najczęściej substancje antyżywieniowe. Dlatego zanim zaczniemy zmieniać dawki należy skonsultować się z wykwalifikowanym ekspertem żywienia zwierząt.

Podsumowując, nie należy traktować każdej dawki pokarmowej jako stałej i nienaruszalnej, a żadnego składnika paszy jako obowiązkowego i niezastępowalnego. Zawsze istnieje jakaś alternatywa. Podanie zwierzętom tańsze paszy może jednak się opłacać. Zaleca się jednocześnie monitorowanie wszystkich kosztów paszy w stosunku do kilograma uzyskanego produktu a nie jedynie sprawdzanie ceny za kilogram paszy.

 

Źródło: www.wattagnet.com

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand