W dn. 28 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1474 z dn. 27 sierpnia 2015 r. dotyczące stosowania gorącej wody pochodzącej z recyklingu do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń mikrobiologicznych z tusz. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął w dn. 30 września 2010 r. opinię naukową na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tej metody jako techniki odkażania mięsa. EFSA stwierdza, że gorąca woda pochodząca z recyklingu ma taką samą skuteczność jak gorąca woda pitna, jeśli chodzi o zmniejszanie powierzchniowego zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Podczas stosowania tej wody, za główne ryzyko uznaje się ryzyko mikrobiologiczne związane z niektórymi przetrwalnikami bakterii odpornymi na działanie wysokich temperatur. Ryzyko to można kontrolować, podgrzewając gorącą wodę pochodzącą z recyklingu przy ustalonej minimalnej temperaturze i przez ustalony minimalny czas oraz poddając procesowi przywrócenia odpowiednich właściwości. Dzięki tym procesom, parametry mikrobiologiczne i chemiczne będą odpowiadały wymogom dotyczącym wody pitnej określonym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, a ryzyko związane z gorącą wodą pochodzącą z recyklingu nie będzie wyższe niż ryzyko dotyczące gorącej wody pitnej. Ponadto, stosowanie do odkażania tusz gorącej wody pochodzącej z recyklingu przynosi dodatkowe korzyści związane z ochroną środowiska i oszczędnością energii. Stosowanie tej wody powinno zostać włączone do systemów opartych na HACCP i nie może wpływać na obowiązek przestrzegania przez zakłady spożywcze wymogów prawodawstwa unijnego z zakresu higieny żywności. Gorąca woda pochodząca z recyklingu może być stosowana wyłącznie na całych tuszach lub półtuszach gospodarskich zwierząt kopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w kontrolowanych i sprawdzonych warunkach.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Dz. U. UE z dn. 28.08.15Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand