W I połowie 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 258 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 319,4 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 191,8 tys. ton (wzrost o 7,2%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie 330,2 mln EUR (spadek o 3,6%). Wywóz tego gatunku mięsa zanotowano, pomimo rosyjskiego embarga nałożonego pod koniec stycznia 2014 r. na unijną wieprzowinę po wykryciu na Litwie i w Polsce afrykańskiego pomoru świń u dzików. Był to wynik zwiększonych wysyłek wieprzowiny do krajów Wspólnoty (o 26%), a także do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 18%). Przywóz wieprzowiny do Polski zwiększył się o 10,4% w stosunku do poziomu importu z I połowy 2014 r., i wyniósł 331,4 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap blisko 603 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną nieco się poprawił, pozostając jednak na ujemnym poziomie - 272,8 mln EUR. W I połowie 2015 r. Polska wyeksportowała także prawie 135 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o 15%) o wartości 449,5 mln EUR oraz około 36 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 1%) o wartości 113,4 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -204 mln EUR. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła oraz drobiu, przy równoczesnym znacznym spadku eksportu żywca wołowego, świń, a także owiec i kóz. W analizowanym okresie wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 20,9 mln EUR, tj. o 22% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 43% do 3,6 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry(6,8 tys. sztuk, co stanowiło 34% eksportu), do Niemiec (4,4 tys. sztuk, 22% udział w eksporcie), do Czech (3,8 tys. ton, 19% udział w eksporcie), Rumunii (1,9 tys. sztuk, 10% udział w eksporcie), na Litwę (1,6 tys. sztuk, 8% udział w eksporcie), ), a także do Holandii, na Słowację, do Włoch i na Ukrainę. W omawianym okresie Polska sprowadziła prawie 2 mln 700 tys. sztuk żywca wieprzowego (nieznaczny spadek o 0,1%) o wartości 169,2 mln EUR, tj. o 25% mniejszej niż w I połowie 2014 r. Wartość importu drobiu zwiększyła się o 2% do 70,2 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (1 mln 940 tys. sztuk), Niemiec (375 tys. sztuk), Holandii (215 tys. sztuk), Litwy (99 tys. sztuk), Łotwy (38 tys. sztuk), ze Słowacji (16 tys. sztuk) oraz z Estonii (9 tys. sztuk). W omawianym okresie Polska wyeksportowała 148,7 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 9,2% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 8,6% do 443 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski około 41,5 tys. ton kiełbas o wartości 116,5 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, na Litwę, Węgry, Słowację, do Czech, na Łotwę, do Irlandii, Rumunii, Francji, Estonii, Szwecji, Bułgarii i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł 12,3 tys. ton, i był o 5,6% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu obniżyła się o 1,7% do około 52 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i analizy własnejPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand