W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost eksportu oraz spadek importu. Wartość eksportu tej grupy produktów wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 8% do 428,1 mln EUR, natomiast importu zmniejszyła się o 0,5% do 870,7 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej poprawiło się. Ujemny bilans w handlu oleistymi zmniejszył się do minus 442,6 mln EUR wobec minus 477,8 mln Euro rok wcześniej. Wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów oraz śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. W pierwszych dwóch kwartałach 2015 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. Odnotowano spadek wartość importu o 0,5% do 870,7 mln EUR wobec analogicznego okresu roku 2014. W strukturze towarowej importu największy udział „tradycyjnie” miały makuchy oleistych tj. 76% w ujęciu ilościowym (w tym – 68% stanowiła śruta sojowa). Oleje roślinne stanowiły około 12% wolumenu importu całej grupy. Znaczenie odgrywały również nasiona oleistych, które stanowiły około 11%, natomiast margaryny 2%. Wartość zaimportowanych olejów spadła o 16%, natomiast śrut wzrosła o około 1%, nasion o 22%, a margaryn o 9%. W pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 8% wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 428,1 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 18% do 908,5 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, śrut, nasion, potem margaryn. Wartość sprzedaży za granicę olejów zmniejszyła się o 1% a śrut o 11%, natomiast nasion wzrosła o 86%, a margaryn o 14%. Wartość eksportu olejów była na poziomie 192,6 mln Euro. W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział miały: śruty (42% w ujęciu ilościowym), oleje (30%), nasiona (21%) oraz margaryny (7%).

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: CIHZPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand