W dn. 16 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1853 z dn. 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Dla państw członkowskich UE przyznano łączną kwotę 420 mln EUR w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla rolników w sektorach wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego. Powodem wprowadzenia pomocy były zakłócenia na powyższych rynkach, wywołane silną nierównowagą między podażą i popytem. Do wystąpienia zakłóceń przyczyniły się embargo rosyjskie na import produktów rolnych i spożywczych z UE, wprowadzone w sierpniu 2014 r. na rok i przedłużone do sierpnia 2016 r., a także globalne spowolnienie wywozu przetworów mlecznych do Chin. Na rynkach mleka, przetworów mlecznych i wieprzowiny doszło zatem do znacznych nadwyżek podaży, co poskutkowało presją cenową i problemami w zakresie utrzymania płynności finansowej przez rolników. W lipcu 2015 r. średnia cena tusz wieprzowych w UE spadła o 13%, prosiąt o 23%, a mleka surowego o 20% w stosunku do lipca 2014 r. Notowania obniżyły się również znacznie poniżej średniej z ostatnich 5 lat. Ponadto, w wielu państwach członkowskich UE na uprawy wiosenne i letnie negatywnie wpłynęły upały i susza, utrzymujące się w lipcu i sierpniu br. Sektory hodowlane wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego odczuły poważne negatywne skutki wzrostu kosztów produkcji na skutek niedoboru upraw paszowych i pastwisk. W tej sytuacji środki wsparcia dostępne dotychczas na mocy rozporządzenia UE nr 1308/2013 wydały się niewystarczające do zaradzenia zakłóceniom w sektorze hodowlanym. Wsparcie finansowe dla każdego państwa członkowskiego, przyznane rozporządzeniem 2015/1853, zostało obliczone na podstawie krajowych kwot mlecznych z lat 2014/15 oraz krajowego pogłowia trzody chlewnej i jest proporcjonalne do odnotowanego spadku cen skupu mleka i tusz wieprzowych od producentów, do stopnia zależności od rynku rosyjskiego oraz wpływu suszy na produkcję upraw paszowych i ich ceny. Najwyższe kwoty otrzymali Niemcy (ponad 62 mln EUR) i Francja (prawie 63 EUR). Kwota przyznana Polsce wynosi 28 946 973 EUR. Państwa członkowskie mają swobodnie rozdzielać kwoty krajowe korzystając z obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, takich jak spadek cen w poszczególnych sektorach, unikając zakłóceń konkurencji. Ostatecznymi beneficjentami pomocy mają być rolnicy we wspomnianych powyżej sektorach hodowlanych. Państwa członkowskie mogą przyznawać dodatkowe wsparcie na rzecz rolników do maksymalnej wartości kwoty przyznanej w rozporządzeniu, przy spełnieniu tych samych warunków dotyczących obiektywności, braku dyskryminacji i niezakłócenia konkurencji. Dodatkowe wsparcie może zostać wypłacone najpóźniej do dn. 30 czerwca 2016 r.

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz. U. UE z dn. 16.10.15 (L 271)

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand