W związku z odbywającą się w tym tygodniu (19-23 października) kolejną rudną negocjacji porozumienia handlowego pomiędzy UE a USA (TTIP) w Miami, unijna organizacja Copa-Cogeca razem z CEPM (reprezentującym unijnych producentów kukurydzy), e-PURE (reprezentującym producentów skrobi i bioetanolu) oraz organizacją Starch Europe, ostrzegły przed negatywnym wpływem jaki może spowodować zwiększony dostęp do unijnego rynku amerykańskiej kukurydzy i produktów jej przetwórstwa (etanolu i skrobi).

Copa-Cogeca argumentuje swoje obawy mocną pozycją amerykańskiego przemysłu przetwórstwa kukurydzy, w tym producentów skrobi i bioetanolu. Ugruntowana jest ona przede wszystkim dzięki trzem czynnikom. Po pierwsze, USA w znacznie większym stopniu wspiera producentów kukurydzy, z rezultacie przemysł korzysta z tańszego surowca w porównaniu z producentami w UE. Po drugie, w Stanach koszty energii (drugiego znaczącego składnika kosztów produkcji skrobi i etanolu) są dużo niższe niż w Unii. Po trzecie, amerykańska polityka wobec producentów i przetwórców kukurydzy jest znacznie bardziej wspierająca.

Copa-Cogeca podkreśla, że jest skłonna poprzeć porozumienie TTIP jednak pod pewnymi warunkami. Ze względu na duże znaczenie produkcji kukurydzy i przerobu zbóż na skrobię i etanol w Unii organizacja domaga się wypracowania uczciwych zasad, które będą obowiązywały w bilateralnym handlu tymi ważnymi produktami przetwórstwa. Łączne obroty przetwórców kukurydzy w UE szacowane są na 26 mld euro rocznie. Unijni rolnicy nie mogą więc obyć się bez przerobu zbóż na skrobię i etanol, zwłaszcza, że przemysł ten dostarcza wartościowych produktów ubocznych, wykorzystywanych w paszach dla zwierząt, ważnych w pokryciu deficytu protein.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Copa-Cogeca

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand