Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z października br., w 2015 r. produkcja brutto wieprzowiny w UE wzrośnie o 2,7% wobec 2014 r. do 23,4 mln ton, a w 2016 r. już tylko o 0,5% do 23,6 mln ton. W pierwszym półroczu 2015 r. liczba ubojów trzody chlewnej w UE zwiększyła się w skali roku o 3,9%. Największą dynamikę wzrostu zanotowano w Hiszpanii (+9,1%), dzięki powiększeniu stada loch hodowlanych o 5%. Również pozostałe kraje liczące się na unijnym rynku wieprzowiny zanotowały wzrosty liczby ubojów – Dania, Niemcy, Holandia, Polska, Belgia, Francja i Wielka Brytania. W okresie od stycznia do czerwca br. w UE wyprodukowano łącznie o 5% więcej wieprzowiny niż przed rokiem, a wywóz na rynki krajów trzecich zwiększył się nieznacznie. Z danych wynika, że w tym roku większy udział produkcji mięsa pozostawał w krajach pochodzenia, co wpływało na spadki cen na niektórych rynkach. Wraz ze zwiększeniem podaży ceny mięsa obniżyły się. Ze wszystkich państw członkowskich, największe dynamiki wzrostu wywozu do innych krajów UE zanotowały Hiszpania i Polska (odpowiednio +12% i +27%). Hiszpańska produkcja wieprzowiny gwałtownie wzrosła, natomiast w Polsce wystąpiła nadpodaż z powodu zamknięcia niektórych rynków zbytu poza UE, z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Polska wieprzowina trafiała w większych ilościach do krajów unijnych, co pozwoliło Polsce zająć szóste miejsce w gronie największych eksporterów tego gatunku mięsa w ramach UE, wyprzedzając Francję. Import wieprzowiny z innych państw UE zwiększyły w pierwszym półroczu br. głównie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w największym stopniu Polska, Czechy, Chorwacja, Rumunia i Słowacja. Pomimo tańszych pasz, unijni producenci trzody chlewnej zmagają się w tym roku z problemami finansowymi, ze względu na niskie ceny skupu żywa, które nie rekompensują kosztów produkcji. Z tego względu, w dalszej części 2015 r. przewidywane jest spowolnienie wzrostu produkcji netto. Pojawiły się już pierwsze sygnały spadku liczebności stada reprodukcyjnego. Według czerwcowego spisu pogłowia, w krajach będących największymi producentami wieprzowiny w UE liczba loch i loszek nieznacznie obniżyła się w skali roku (odpowiednio o 0,7% i 1,7%). Skala tej zmiany była podobna do wzrostu liczby loch reprodukcyjnych w spisie z grudnia 2014 r. W czerwcu br. wzrosła ponownie liczebność prosiąt (+1,1%) wobec czerwca 2014 r., co wpłynęło na obniżenie cen skupu tych zwierząt. Zwyżka pogłowia prosiąt nie była już tak znacząca jak pod koniec 2014 r. (+2,5% w stosunku do grudnia 2013 r.). Na skutek tych oznak spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji, można się spodziewać, że w całym 2015 r. produkcja wieprzowiny w UE może wzrosnąć o 2,7%, a w 2016 r. już tylko o 0,5%. W 2014 r. unijny eksport wieprzowiny obniżył się o 13% w skali roku do 1,9 mln ton, głownie ze względu na rosyjski zakaz importu. W 2015 r. eksperci Komisji przewidują odbudowę eksportu o 8% do ponad 2 mln ton. Sprzyjają temu wyższa produkcja, wzrost konkurencyjności unijnego mięsa (niskie ceny, słabszy euro wobec dolara amerykańskiego), wysokie zapotrzebowanie ze strony krajów azjatyckich, a także spodziewana niższa podaż w Brazylii. W pierwszym półroczu br. unijny wywóz wieprzowiny wzrósł o 15%, największa dynamika wzrostu miała miejsce do Chin (+52%), Korei Płd. (+25%) Australii (+31%), na Filipiny, do Gruzji i krajów bałkańskich. Znaczny wzrost wywozu do na rynek chiński jest spowodowany redukcją pogłowia trzody chlewnej w Chinach oraz konkurencyjnością unijnego mięsa. W sprzedaży do Chin dominowały podroby wieprzowe. Chiny zakupiły w tym czasie 64% unijnego eksportu tych produktów. W wysyłkach na rynek japoński i koreański dominowało mięso mrożone. Wysoki wzrost eksportu wieprzowiny do Korei Płd. został spowodowany obniżeniem krajowej produkcji ze względu na epidemię pryszczycy. Niższe wysyłki do Japonii oznaczają odbudowę tamtejszej produkcji po ubiegłorocznej epidemii pryszczycy oraz wzrostu udziału USA w japońskim imporcie. W 2016 r. Komisja prognozuje dalszy wzrost eksportu wieprzowiny z UE, jednak tempo wzrostu będzie już niższe (+3%), z uwagi na wzrost konkurencyjności i podaży mięsa ze strony USA i Brazylii. Wysyłki do Rosji prawdopodobnie nie zostaną odbudowane, nawet po ewentualnym zniesieniu embarga politycznego i sanitarnego. Rosja systematycznie zwiększa bowiem rodzimą produkcję, uniezależniając się od importu.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. KE: „Short Term Outlook for arable crops, meats and dairy” – Autumn 2015Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand