Unia Europejska i Ukraina potwierdziły gotowość zawarcia bilateralnego porozumienia o wolnym handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) w styczniu 2016 roku zgodnie z wcześniejszym planem.

Porozumienie DCFTA zostało już częściowo wprowadzone w kwietniu 2014 roku. W ramach wstępnej umowy Unia zniosła większość ceł w imporcie artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, a dla niektórych produktów ustanowiono kontyngenty taryfowe o zerowych stawkach celnych (TRQ). Objęte nimi zostały takie artykuły jak: pszenica, kukurydza, jęczmień, mięso wieprzowe, drób, wołowina oraz nabiał.

Zawarcie porozumienia może spowodować wprowadzenie restrykcji dla produktów importowanych z Ukrainy ze strony Rosji. Taki scenariusz wydaje się być prawdopodobny. Strony unijna i ukraińska czynią jednak starania (prowadzone są rozmowy) aby przekonać Rosję, że planowana umowa nie będzie miała negatywnych skutków dla rosyjskiej gospodarki.

Przygotowywane pełne porozumienie DCFTA jest częścią szerszej Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE (AA), zawartej w końcu 2013 roku pomiędzy stronami i mającej na celu umocnienie pomiędzy nimi więzi politycznych i ekonomicznych.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
fax. +48 22 723 00 83
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand