Informacja dotyczy projektów (zadań) zreazliowanych przez "POLSUS" w latach 2010-2015 w ramach środków pochodzących z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Więcej informacji na temat poszczególnych projektów  znajduje się na www.polsus.pl w zakładce Inicjatywy i projekty - Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego.

 

Rok 2010

Tytuł projektu

Opis

Wsparcie finansowe   z FPMWp (kwoty brutto)

Promocja Materiału Hodowlanego podczas KWZH XXIV

Zadanie dotyczyło udziału PZHiPTCh „POLSUS” podczas XXIV KWZH oraz  wsparcia organizacyjnego ekspozycji trzody chlewnej. W ramach zadania wydano TOP GENETICS – ofertę knurków i loszek hodowlanych.

139 442,15 zł

„Wieprzowina - wiem co jem!”

Wydanie i dystrybucja broszury „Wieprzowina - wiem co jem!” podczas targów i wstaw  2010 r.

181 745,61 zł

 

RAZEM

321 187,76 zł

Rok 2011

Projekt edukacyjny

Wznowienie wydania broszury „Wieprzowina wiem co jem!” w celu dostarczenia jej do szkół o profilu rolniczym oraz do rolniczych uczelni wyższych na wydziały – weterynarii, zootechniki, technologii żywności, rolnictwa.

63 244, 13 zł

Promocja materiału hodowlanego podczas tragów i wystaw  2011 r.”

Udział PZHiPTCH „POLSUS” w targach i wystawach regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym i organizacyjnym ekspozycji trzodowych.

354 863,34 zł

Pomysł na …wieprzowinę!

Zadanie dotyczyło udziału w XXV KWZH. Stworzenie przestrzeni grillowej połączonej z promocją wieprzowiny

192 150,23 zł

Wieprzowina esencja zdrowia i smaku !

Zadanie dotyczyło emisji programów telewizyjnych w formie magazynów konsumenckich. Celem było pokazanie wszystkich etapów produkcji mięsa wieprzowego. Emisja programu odbywała się w soboty na kanale TVP Info. Każdy odcinek trwał około 15 minut (cykl 10 odcinków).

346 500 zł

Opracowanie i wdrożenie liniowej metody szacowania mięsności tuszy

Celem zadania było opracowanie i zaakceptowanie nowej metodyki klasyfikacji tusz wieprzowych. Z inicjatywy „POLSUS”   opracowano merytorycznie prostą   metodę klasyfikacji  tusz wieprzowych w systemie EUROP (tzw. ZP- z niem. Zwei Punkten).Opracowano ją z myślą o bardzo małych zakładach ubojowych. Decyzją Komisji metoda została dopuszczona do stosowania w Polsce (stosowana jest również w Niemczech, Francji, Łotwie, Słowacji, Słowenii, Litwa, Austria).

125 759,32 zł

 

RAZEM

1 082 517 zł

Rok 2012

Encyklopedia wieprzowiny

Radiowa kampania edukacyjno-informacyjna  na temat wartości kulinarnych mięsa wieprzowego. Emisja kampanii była realizowana  w grupie radiowej AGORA (Złote Przeboje, Tok FM, ROXY).

640 500 zł

 

Promocja materiału hodowlanego podczas targów i wystaw

Zadanie dotyczyło udziału PZHiPTCh ”POLSUS” podczas targów i wystaw regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym organizacji ekspozycji trzodowych.

600 600 zł

 

Strategia odbudowy rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030

Zadanie dotyczyło opracowania dla branży rozwiązań systemowych przynoszących długofalowy efekt z obopólną korzyścią zarówno dla środowiska hodowlano-produkcyjnego, jak i dla branży przetwórstwa mięsnego. W ramach zadania przygotowane obszerne opracowanie zwierające kompleksową analizę branży z wykorzystaniem analizy SWOT oraz rekomendacje dla różnych obszarów związanych z sektorem trzody chlewnej. Wdrożenie zaleceń zawartych w rekomendacjach, zdaniem ekspertów,  pozwoliłoby na poprawę sytuacji w sektorze trzody chlewnej.

Publikacja trafiła m. in. do MRiRW, Sejmu, Senatu, ODR,  izb rolniczych, organizacji branżowych.,  grup producentów rolnych oraz rolników.

Zadanie było realizowane pod patronatem MRiRW. Strategia powstała z inicjatywy „POLSUS” przy współudziale konsorcjum, w skład którego weszła KRIR, SRiWRP, UPEMI oraz  Związek PM.

.

358 050 zł

Więcej wiem - mądrze jem!

Pilotażowa  edukacyjna i interaktywna kampania społeczna skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców, a także nauczycieli i pracowników administracji przedszkoli i szkół podstawowych na terenie aglomeracji warszawskiej.  W ramach zadania wydano broszurę  edukacyjną dla dzieci oraz przygotowano szereg materiałów edukacyjnych tematycznie związanych z chowem i hodowlą świń. 

213 000 zł

 

RAZEM

1 812 150 zł

 

ROK 2013

Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów

Celem zadania było zaktualizowanie wartości dietetycznej mięsa wieprzowego poprzez wykonanie badań laboratoryjnych mięsa wieprzowego w zakresie jego jakości i wartości odżywczej. Uzyskane wyniki  pozwalają  na zmianę dotychczasowego wizerunku mięsa wieprzowego jako tłustego i niezdrowego. Wydane w ramach zadania opracowanie pt. AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY, JEJ ZNACZENIE W DIECIE I WPŁYW NA ZDROWIE KONSUMENTÓW dotarło m.in. na wydziały  uczelni wyższych zajmujących się dietetyką, oceną surowców zwierzęcych oraz do stowarzyszeń dietetyków i szkół gastronomicznych; odbiorcami była także  prasa opiniotwórcza, branża, szkoły rolnicze.

1 652 525,08 zł

Promocja ras zachowawczych

Kampania promująca polskie rasy zachowawcze świń, tj. puławską, złotnicką białą i złotnicką pstrą. Dzięki wykorzystaniu branżowej prasy  HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering) i internetu miała charakter ogólnopolski. Kampania obejmowała również szkolenia dla przedstawicieli branży HoReCa oraz blogerów kulinarnych  realizowane w 3 województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim, czyli w regionach, z których wywodzą się rasy puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra oraz gdzie jest ich największa koncentracja produkcji. Aktualna jest wciąż strona z info o kampanii www.wieprzowinaregionalna.pl

1 014 344,10 zł

Promocja materiału hodowlanego podczas targów i wystaw 2013 r.

Zadanie dotyczyło udziału PZHiPTCh ”POLSUS” podczas targów i wystaw regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym organizacji ekspozycji trzodowych.

518 376,72 zł

Wieprzowina od kuchni

Zadanie dotyczyło udziału w XXVI KWZH. Wydano  i upowszechniono  broszurę o profilu kulinarnym „Pomysł na wieprzowinę”.

221 518,29 zł

 

Razem

3 406 764,19 zł

Rok 2014

„Program szkoleniowy z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni”

Projekt dotyczył programu szkoleniowego z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni. Przy udziale kancelarii prawnej zorganizowano  szkolenia dla rolników z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni. Pomocą dla rolników było  zapoznanie z wymogami prawa i trybem postępowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę, czy modernizację budynków inwentarskich dla świń. Przeszkoliliśmy 355 osób.

159 726 zł

„Promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw w 2014 r.”

Zadanie dotyczy udziału PZHiPTCh ”POLSUS” podczas targów i wystaw regionalnych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym organizacji ekspozycji trzodowych.

745 500 zł

 

 

Razem

905 226 zł

Rok 2015

Pogromcy mitów

Zadanie dotyczyło przygotowania i wyemitowania serii minutowych spotów reklamowych, które zgodnie z zaproponowaną kreacją „POGROMCY MITÓW”- w sposób zabawny i inteligentny weryfikowały  powszechnie krążące mity na temat mięsa wieprzowego. Emisja spotów reklamowych odbywała się zgodnie z planem zakupu czasu antenowego najpopularniejszych stacji telewizyjnych (TVN, TV Plus, TVN7, TTV, Puls 2, TVN Style, Kuchnia+).

Projekt był realizowany w akcji partnerskiej z KRIR, SRZiW, UPEMI, FBZPR, Związkiem PM, ZZCNMR, KZGPR-IG.

1 492 250 zł

Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF

Zadanie dotyczyło organizacji przez „POLSUS” konferencji pt. Zagrożenia dla sektora trzody chlewnej ze strony ASF z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów w zakresie ASF. Zorganizowano również spotkanie   zespołu  ekspertów, które   umożliwiło dyskusję i wymianę poglądów  w wąskim gronie specjalistów. Praca grupy ekspertów-doradców, zaowocowała przygotowaniem  propozycji  projektu planu zwalczania ASF w Polsce, który mógłby  wspomóc działania GIW. Zadanie zrealizowano w ramach akcji partnerskiej z innymi podmiotami branżowymi (Związek PM, UPEMI, KZGPR, SRiWRp, ZRzP, CNMR, KRIR).

149 940 zł

„Promocja materiału hodowlanego trzody chlewnej podczas regionalnych targów i wystaw w 2015 r.”

Projekt realizowany na terenie całej Polski podczas regionalnych targów i wystaw. Realizacja projektu pozwoliła na profesjonalne przygotowanie ekspozycji trzodywch oraz wyposażenie stoisk PZHiPTCH „POLSUS” w profesjonalna ofertę wydawniczą. W ramach projektu przeprowadzono modernizację strony  internetowej, gdzie  został utworzony KATALOG HODOWCÓW. Stał się on dopełnieniem dystrybuowanej na stoiskach oferty knurków i loszek w postaci TOP GENETICS.

816 270 zł

 

XXVII Krajowa Wystaw Zwierząt Hodowlanych -świnie

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego stoisko PZHiPTCh „POLSUS” zostało wzbogacone o część przeznaczoną dla najmłodszych zwiedzających oraz o stoisko dietetyka, gdzie były prezentowane najnowsze wyniki dotyczące wartości odżywczych wieprzowiny. Ponadto oferta dla zwiedzających została poszerzona o konferencję tematvczną dotyczącą innowacyjności w chowie i hodowli trzody chlewnej, podczas której zaprezentowano film nagrany w jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków hodowlanych w Polsce- OHZ Garzyn Sp z o.o. 

288 145,29 zł

„Upowszechnianie wyników o aktualnej wartości dietetycznej wieprzowiny”

Celem zadania jest upowszechnianie najnowszych wyników badań na temat walorów odżywczych i dietetycznych mięsa wieprzowego i dotarcie z nimi do szerokiego  grona odbiorców (konsumentów, branży rolno-spożywczej, gastronomicznej,  sieci HoReCa, lekarzy, dietetyków, nauczycieli akademickich i studentów, nauczycieli i uczniów szkół gastronomicznych, trenerów fitness,  blogerów i  prasy opiniotwórczej).

W ramach zadania przygotowano dodruk publikacji pt. AKTUALNA WARTOŚĆ DIETETYCZNA WIEPRZOWINY, JEJ ZNACZENIE W DIECIE I WPŁYW NA ZDROWIE KONSUMENTÓW oraz wydrukowano foldery, ulotki i plakaty informujące o walorach mięsa wieprzowego. W trakcie realizacji zadania  ukazują się reklamy i artykuły sponsorowane w wybranych tytułach,  i w najbardziej nakładowych wydaniach, np.  w Poradniku Restauratora, Nowościach Gastronomicznych, Gospodarce Mięsnej, Trzodzie Chlewnej, periodyku Food Forum i Magazynie trenera oraz czasopiśmie KIF. Wybrane  tytuły prasowe pozwalają na  precyzyjne dotarcie do  grup docelowych.

Skierowanie informacji do grupy związanej z fitnessem, która niechętnie lub w ogóle nie spożywa wieprzowiny, ma za zadanie zmienić podejście do tego gatunku mięsa i zachęcić do włączenia wieprzowiny do codziennej diety.

Do marca 2016 potrwa realizacja drugiego etapu zadania. W tym czasie zorganizowane zostaną trzy  konferencje naukowe, podczas których prezentowana  będzie aktualna wartość odżywcza wieprzowiny.  

Zadanie jest realizowane w ramach akcji partnerskiej z instytutami naukowymi oraz podmiotami branżowymi (IGiHZ PAN, IBPR-S, Związek PM, UPEMI, KZGPR, SRiWRp, ZRzP, CNMR, KRIR.

 

449 820 zł

 

Razem

3 196 425,2  złPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand