W uroczystej atmosferze wielkopolscy producenci obchodzili 25-lecie Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

Jednym z podstawowych warunków gwarantujących efektywność w produkcji żywca wieprzowego jest dobry materiał hodowlany. W Wielkopolsce największy wpływ na uszlachetnienie naszych świń miały takie rasy jak wielka biała polska i polska biała zwisłoucha – powiedział Grzegorz Majchrzak, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej podczas otwarcia jubileuszu 25 lat istnienia tej organizacji.

Jubileuszowa gala odbyła się w podpoznańskim Stęszewie. Przybyli na nią hodowcy wraz z małżonkami i przedstawiciele wielu lokalnych organizacji związanych z rolnictwem. Jednym z punktów uroczystości była prezentacja sztandaru Związku, ufundowanego w związku z jubileuszem. Na awersie sztandaru umieszczono nazwę Związku z herbem województwa Wielkopolskiego i sylwetką tucznika z datą 1991-2016, a na rewersie wizerunek świętego Idziego, patrona hodowców. Do pocztu sztandarowego powołano: Jacka Dobrowolskiego, Andrzeja Gmerka i Adama Worocha, którzy sztandar zaprezentowali, a następnie przygotowali do uroczystego wbicia pamiątkowych gwoździ. Wbijali je przedstawiciele wyznaczonych instytucji, fundujących sztandar. Gdy tego dokonano, ksiądz Andrzej Patecki, kanonik Kapituły Kontrkatedralnej w Ostrowie Wlkp. poświęcił sztandar.

Prezes Grzegorz Majchrzak przypomniał krótką historię Związku. Powiedział, że w latach 30. XX wieku organizację hodowli zarodowej zwierząt powierzono izbom rolniczym. Najważniejszym jednak ogniwem w całokształcie organizacji hodowli zarodowych były dobrowolne organizacje branżowe, czyli związki hodowców. Po wojnie sprawy związane z prowadzeniem hodowli zwierząt, w tym trzody, państwo powierzało kolejno powiatowym i wojewódzkim radom narodowym, a następnie utworzono Wojewódzkie Stacje Oceny Zwierząt. Te przekształciły się w Okręgowe Stacje Hodowli Zwierząt, później w Regionalne Centra Hodowli Zwierząt. Były to instytucje państwowe, nie samorządowe. W końcu lat 50. w Warszawie powstało Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej, a w Poznaniu – Wojewódzki Związek Producentów Trzody Chlewnej. Przystępowali do niego m.in. rolnicy prowadzący hodowlę zarodową trzody. Wieloletnim prezesem tego związku i organizacji krajowej był Alfons Kujawski, hodowca z Fałkowa k. Gniezna.

Lata 90. XX w. przyniosły potrzebę stworzenia organizacji aktywnie uczestniczącej w organizacji hodowli, prowadzeniu oceny wartości użytkowej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i współtworzenia aktów prawnych. W dniu 9 lipca 1991 r. w Poznaniu odbył się zjazd założycielski związku hodowców trzody z Wielkopolski (ówczesne woj. kaliskie, konińskie, leszyńskie, poznańskie). W tajnym głosowaniu wybrano 15 osobowy zarząd, a na prezesa – Romana Napierałę. Związek od samego początku był zainteresowany przejęciem prowadzenia użytkowości zwierząt oraz ksiąg hodowlanych. W tym temacie prowadzono rozmowy z innymi związkami, przekonywano też ministerstwo rolnictwa. Resort uważał jednak, że związkowi o zasięgu lokalnym nie można przekazać takich kompetencji. Dopiero 1 kwietnia 2003 r. ministerstwo rolnictwo przekazało prowadzenie ksiąg zwierząt zarodowych i oceny wartości użytkowej świń. Przejął je Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS – WZHTCh został członkiem tej organizacji. 

Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej odbywa co dwa lata zebrania sprawozdawcze, a co 4 zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Pierwszym prezesem Związku był Roman Napierała. Zrezygnował z tej funkcji w 2007 r., w związku z wyborem na burmistrza gminy Ostroróg. W jego miejsce powołano Ryszarda Mołdrzyka, który w 2011 r. wybrany został prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Od 2014 r. po dziś dzień funkcję prezesa WZHTCh pełni Grzegorz Majchrzak.

Dalsza część jubileuszowego spotkania upłynęła na dekoracji najbardziej zasłużonych działaczy Związku. Złoty medal „Zasłużony dla WZHTCh w Poznaniu” otrzymali: Roman Napierała, Jan Pacyna, Mieczysław Gawełek, Jerzy Klaba, Mieczysław Nowak, Grzegorz Kujawski oraz Zenon Borczykowski, Krystyna Paciorkowska, Stanisław Łańduch, Zenon Krzywda, Piotr Polok, Andrzej Frąckowiak, Marek Szcześniak, Zygmunt Łapawa i Włodzimierz Jażdżewski.

Srebrny medal „Zasłużony dla WZHTCh w Poznaniu” przyznano: Jarosławowi Balcerkowi, Stanisławowi Jędrzejewskiemu, Włodzimierzowi Mruzowi, Władysławowi Bajerowi, Henrykowi Litwinowi, Zbigniewowi Perzowi, Anrzejowi Cierlaczykowi oraz Tomaszowi Perzowi, Romanowi Gierzowi, Piotrowi Dudkowi, Andrzejowi Małeckiemu, Jackowi Styburskiemu, Adamowi Worochowi.

Brązowy medal „Zasłużony dla WZHTCh w Poznaniu” otrzymali: Jacek Stachowiak, Krzysztof Janka, Zbigniew Siedlecki, Rafał Mońka, Andrzej Wincety, Jerzy Urbaniak, Andrzej Wojciechowski oraz Janusz Demuth, Andrzej Glapiak, Marek Klaba, Włodzimierz Kowalski, Jerzy Kukuła, Mirosław Poczta, Jacek Dobrowolski. Medal „Zasłużony dla Rolnictwa” odebrali: Marian Kaczmarek, Adrian Supergan. WZHTCh nagrodził również kilka instytucji za dotychczasową współpracę. Podziękowanie za patronat i pomoc w organizacji jubileuszu odebrał w imieniu redakcji „top agrar Polska” dr Piotr Łuczak, z-ca redaktora naczelnego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa hodowców i zaproszonych gości, która trwała do białego, niedzielnego poranka.

Dodajmy, że wśród zaproszonych na spotkanie gości m.in. byli:

  • Janusz Rodziewicz – prezes Głównego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Zbigniew Nowak i Józef Konarczak – przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Jacek Marcinkowski – honorowy prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP,
  • Ryszard Mołdrzyk i Jan Biegniewski – prezes i wiceprezes PZHPTCh Polsus,
  • dr Tadeusz Blicharski – dyrektor biura PZHPTCh Polsus,
  • prof. Grzegorz Skrzypczak – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
  • Andrzej Frąckowiak – przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego,
  • dr Lesław Szabłoński – Wlkp. Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
  • Idzi Łukaszewski – prezes Lubuskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

Źródło: topagrar.plPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand