W dn. 26 stycznia br. francuski minister rolnictwa Stéphane le Foll ogłosił wprowadzenie nadzwyczajnych środków wsparcia o wartości 290 mln EUR dla krajowego sektora hodowlanego. Powodem jest spadek popytu i opłacalności produkcji zwierzęcej. Wsparciem zostaną objęci również hodowcy drobiu, którzy muszą się wstrzymać ze wznowieniem produkcji z uwagi na działania podjęte w walce z ptasią grypą. W ramach pakietu pomocy, 130 mln EUR zostało asygnowane na rekompensaty dla producentów i wylęgarni drobiu za straty poniesione w związku z zatrzymaniem produkcji. Niedawno Francja przyjęła nową strategię zwalczania ptasiej grypy. Hodowcy drobiu w południowo-zachodniej części kraju mają wstrzymać się na kilka miesięcy z nową produkcją kaczek i gęsi, do czasu pełnej dezynfekcji gospodarstw produkcyjnych, ubojni i sprzętu. Produkcja będzie mogła zostać wznowiona w maju lub czerwcu br. Kwota 125 mln EUR z pakietu pomocy zostanie przeznaczona dla producentów wieprzowiny i wołowiny, a 35 mln EUR dla hodowców i handlarzy bydła, którzy ponieśli straty w związku z chorobą niebieskiego języka. Kolejne 125 mln EUR to wparcie finansowe dla rolników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, oferowane w formie ulg podatkowych, umorzenia kredytów oraz odroczenia płatności podatków.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts nr 06-16 z dn. 27.01.16Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand