W dn. 26 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/85 z dn. 25 stycznia 2016 r. zawieszające składanie wniosków do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334. Na podstawie analizy sytuacji rynkowej i stosowania tego systemu wsparcia, Komisja Europejska doszła do wniosku, że przyznawanie dopłat należy zakończyć. W okresie od dn. 27 stycznia do dn. 2 lutego 2016 r. składanie wniosków zostaje zawieszone. Wnioski złożone od dn. 21 stycznia br., w przypadku których decyzja zostałaby podjęta w okresie 27.01-02.02.16 zostaną odrzucone. Komisja przedłożyła odnośne rozporządzenie zamykające system do zaopiniowania Komitetowi ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. W dn. 26 stycznia br. większość (16) państw członkowskich UE opowiedziało się za zakończeniem stosowania systemu dopłat, 10 krajów (w tym Polska, Francja i Dania) było przeciwnych, a 2 wstrzymały się od głosu. Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od 4 do 20 stycznia br. w ramach realizacji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, największe ilości mięsa w magazynach zgromadziły Niemcy i Hiszpania. Te dwa państwa członkowskie UE wprowadziły do magazynów połowę z całkowitej ilości przechowywanego mięsa (89,841 tys. ton). Zaskakująco małe ilości zgromadziły w magazynach Francja i Belgia. Zdaniem przedstawicieli francuskiego sektora mięsnego, przyczyną niewielkiego udziału Francji w obecnej edycji mechanizmu dopłat był m.in. wzrost spożycia wewnętrznego dzięki kampaniom promocyjnym na początku tego roku. Poza tym, możliwości składowania były we Francji ograniczone ze względu na spore ilości mrożonego mięsa, które znajdowały się już wcześniej w magazynach, z uwagi na kryzys na rynku w ostatnim kwartale 2015 r. Dodatkowym powodem była utrata ważnych rynków zbytu na francuską wieprzowinę, w porównaniu z Niemcami czy Hiszpanią. Skorzystanie z dopłat było zatem mniej atrakcyjne dla Francji niż dla Danii, Niemiec czy Hiszpanii. Obecnie z unijnego rynku zostało wycofane znacznie więcej wieprzowiny (ok. 4,5% miesięcznych ubojów) niż podczas poprzedniej edycji dopłat z marca 2015 r., kiedy zmagazynowano łącznie 67 tys. ton mięsa. Ze wszystkich produktów, w odniesieniu do których przyznawane były dopłaty, zgromadzono najwięcej nóg bez kości (53,6% całości przechowywanego mięsa), tłuszczu (9,7%) i szynek (8,3%). Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostały przyznane na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2334 z dn. 14 grudnia 2015 r. Tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku miało na celu przywrócenie równowagi rynkowej w UE i wzrost cen. Ostatnie dane Komisji Europejskiej wskazują, że spadek cen obserwowany pod koniec 2015 r. został zatrzymany i są oznaki umiarkowanego wzrostu. Średnie ceny reprezentatywne wieprzowiny na rynku unijnym w trzecim tygodniu stycznia br. wynosiły 128,4 EUR/100 kg i od początku roku wzrosły o 2%. W grudniu 2015 r. przeciętne ceny wynosiły 126,2 EUR/100 kg i wobec listopada obniżyły się o 6,3%, w skali roku o 6%, a w ciągu 2 lat o ponad jedną czwartą. Z uwagi na wyższą od spodziewanej ilość mięsa w unijnych magazynach, Komisja Europejska chce uniknąć spekulacji na rynku. Im więcej mięsa zostanie zgromadzone, tym więcej powróci po kilku miesiącach na rynek, co stwarza ryzyko zakłócenia równowagi rynkowej.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Dz.U. UE z dn. 26.01.16, Komisja Europejska, Agra Facts nr 05-16 i 06-16

 

 

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand