Od 18 lutego producenci mleka oraz trzody chlewnej będą mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia. Dokumenty będzie przyjmować Agencja Rynku Rolnego.

18 lutego 2016 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Na jego mocy rolnicy będą mogli ubiegać o nadzwyczajne wsparcie. Pomoc przewidziana jest dla producentów mleka i trzody chlewnej. Wnioski będzie można składać w oddziałach terenowych ARR w terminie od 18 lutego do 18 marca.
Dla kogo wsparcie?
(…)
Producent świń może złożyć wniosek pod warunkiem, że 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2 tys. świń (według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt). Poza tym w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. powinien oddać do ubojni co najmniej 5 świń. Kolejnym warunkiem jest sprzedaż z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodami  właściwymi dla tuczników i loch, w terminie od 1 października do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Na jakie wsparcie można liczyć?
Wysokość wsparcia uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków. (…) Przyjęto, że  producenci trzody chlewnej, którzy prowadzą chów w cyklu otwartym, mogą liczyć na 35 zł do sztuki. Natomiast ci, którzy prowadzą  chów w cyklu zamkniętym, otrzymają dwa razy wyższą pomoc.
Kiedy pieniądze na koncie?
ARR zapowiada, że środki finansowe z tytułu wsparcia wypłaci najpóźniej do końca czerwca 2016 roku.


Źródło: /www.agronews.com.pl


Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand