W 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 2 mld 796 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i wyniósł 738,4 mln EUR. W minionym roku eksport wieprzowiny z Polski osiągnął pułap 404,5 tys. ton (wzrost o 5,5%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie blisko 697 mln EUR (spadek o 1,1%). Wzrost wywozu tego gatunku mięsa z Polski zanotowano, pomimo kontynuacji rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę oraz utrzymywania szeregu zakazów eksportu na polskie mięso wieprzowe do krajów azjatyckich. Był to wynik zwiększonych wysyłek wieprzowiny do krajów Wspólnoty (o 18%), a także do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 28%). Przywóz wieprzowiny do Polski zwiększył się prawie o 9% w stosunku do poziomu importu z 2014 r., i wyniósł 675,8 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap 1 mld 230 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną nieco się poprawił, pozostając jednak na ujemnym poziomie -533 mln EUR. W 2015 r. Polska wyeksportowała także 283,2 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o 19%) o wartości 934,8 mln EUR oraz 83,5 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o blisko 17%) o wartości 266,7 mln EUR. Na wzrost wywozu wołowiny z Polski wpłynęło niewątpliwie przywrócenie uboju rytualnego pod koniec 2014 r. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -375 mln EUR. O ujemnym saldzie w handlu żywcem zadecydował wzrost wartości importu bydła oraz drobiu, przy równoczesnym znacznym spadku eksportu żywca wołowego, świń, a także owiec i kóz. W 2015 r. wyeksportowano z Polski żywiec wołowy o wartości 51,7 mln EUR, tj. o 2% mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zmniejszyła się o 48% do 6,7 mln EUR. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Czech (16,3 tys. sztuk, 40% udział w eksporcie), Niemiec (8,6 tys. sztuk, 21% udział w eksporcie), Rumunii (7,1 tys. sztuk, 17% udział w eksporcie), Włoch (3,2 tys. sztuk, 8% udział w eksporcie), Holandii (2 tys. sztuk, 4,9% udział w eksporcie), na Węgry (1,6 tys. sztuk, 4% udział w eksporcie), Litwę (1,5 tys. sztuk, 4% udział w eksporcie), a także na Słowację i Ukrainę. W omawianym okresie Polska sprowadziła prawie 5 mln 450 tys. sztuk żywca wieprzowego (spadek o 2%) o wartości 312,5 mln EUR, tj. o 25,5% mniejszej niż w 2014 r. Wartość importu drobiu zwiększyła się o ponad 4% do blisko 150 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (3 mln 920 tys. sztuk), Niemiec (720 tys. sztuk), Holandii (476 tys. sztuk), Litwy (203 tys. sztuk), Łotwy (65 tys. sztuk), Estonii (25 tys. sztuk) oraz ze Słowacji (23 tys. sztuk). W omawianym okresie Polska wyeksportowała 300,1 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 7,1% więcej niż przed rokiem. W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 7,2% do 893,3 mln EUR. W minionym roku wyeksportowano z Polski około 84,5 tys. ton kiełbas o wartości około 234 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, na Litwę, do Danii, na Słowację, Węgry, do Czech, Rumunii, Irlandii, na Łotwę, do Estonii, Francji, Bułgarii, Szwecji i wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów mięsnych do Polski wyniósł 26,2 tys. ton, i był o 4,7% mniejszy niż przed rokiem. Wartość tego importu obniżyła się o 3,2% do około 111 mln EUR.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych MF i analizy własnejPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand