Przy dalszych spadkach cen kukurydzy na rynku amerykańskim Komisja Europejska może wprowadzić cła w imporcie kukurydzy. Już pod koniec marca br. notowania kukurydzy na giełdzie CME (Chicago Mercantile Exchange), traktowane przez KE jako referencyjne, obniżyły się poniżej poziomu progowego. Zgodnie z unijnymi przepisami cena importowa podstawowych zbóż (pszenicy miękkiej, durum, jęczmienia, kukurydzy, żyta i sorgo), łącznie z kosztami frachtu i cłami (cif Rotterdam), nie może być wyższa od 155% unijnej ceny interwencyjnej dla danego miesiąca.

Sposób naliczania należności celnych w imporcie zbóż do Unii, jest uregulowany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku. Cena reprezentatywna na bazie cif Rotterdam, służąca do kalkulowania unijnych ceł importowych wyliczana jest na bazie notowań kukurydzy z giełdy w Chicago, marży handlowej (premii) dla rynku Stanów Zjednoczonych, kosztów frachtu ziarna z Zatoki Meksykańskiej lub Duluth do Rotterdamu statkami o ładowności przynajmniej 25 tys. ton. Wyliczona cena importowa jest następnie przeliczana z dolarów amerykańskich na euro po dziennym kursie wymiany. Stawki celne w imporcie są kalkulowane jako różnica pomiędzy unijną ceną interwencyjną dla danego miesiąca pomnożoną przez współczynnik 1,55 (obecnie jest to 153,03 EUR/tonę), a reprezentatywną ceną importową na bazie cif Rotterdam. Pod uwagę brana jest średnia z okresu 10 dni.

Obecnie obowiązują zerowe stawki celne w imporcie kukurydzy do UE. Zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Nr 1206/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. należności celne w imporcie zarówno kukurydzy do siewu, innej niż hybrydy (1005 1090), jak również kukurydzy innej niż do siewu (1005 9000) zostały ustalone na poziomie zerowym – 0 EUR/tonę. Od tej pory nie zostały one zmienione.

Tymczasem w dniu 31 marca br. według danych Komisji Europejskiej, notowania kukurydzy na CME wynosiły 121,55 USD/tonę, a wyliczona cena cif Rotterdam 150,29 EUR/tonę, co dawało różnicę pomiędzy ceną interwencyjną a ceną importową w wysokości 6,74 EUR/tonę. Cena importowa cif kukurydzy z dnia 21 marca br. wynosiła 156,66 EUR/tonę, co oznaczało średnią różnicę w okresie dziesięciu dni o 6,37 EUR/tonę.

Dotychczasowy import kukurydzy w UE od początku sezonu 2015/16 wyniósł ok. 11 mln ton (na podstawie licencji), znacznie więcej (o 51%) w porównaniu z 7,35 mln ton sprowadzonych w analogicznym okresie sezon wcześniej. Zwiększony import w ujęciu rok do roku wynikał ze słabych wyników zeszłorocznej produkcji, będących skutkiem suszy. Według KE, unijne zbiory kukurydzy w 2015 roku wyniosły zaledwie 57,742 mln ton, znacząco mniej w porównaniu z rekordowym wynikiem w wysokości 77,59 mln ton w sezonie 2014/15. Według prognoz, sezon 2016/17 przyniesie poprawę unijnych zbiorów do 64,712 mln ton.

Według analityków i handlowców, ewentualne wprowadzenie ceł w imporcie kukurydzy w UE powinno skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem na francuską kukurydzę na rynku unijnym.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródełPolish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand