W dniu 11 maja br. Parlament Europejski poparł projekt wprowadzenia obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia dla mleka o niskim stopniu przetworzenia (sery i kremy) oraz mięsa w przetworach (kiełbasy i bekon). Zdaniem Europarlamentarzystów obowiązkiem znakowania powinny zostać objęte także produkty wyprodukowane z jednego surowca oraz te, których zawartość głównego surowca wynosi ponad 50% całości produktu. Za przyjęciem rezolucji głosowało 422 europosłów, zaś 159 było przeciw (68 członków PE było nieobecnych). Obowiązkowe etykietowanie powinno pomóc w utrzymaniu zaufania konsumentów do produktów spożywczych, tworząc bardziej przejrzysty łańcuch dostaw żywności. W swoim projekcie, posłowie powołali się na wyniki badań Eurobarometru, według których 84% mieszkańców UE uważa za konieczne oznakowanie kraju pochodzenia mleka, a 88% uważa, że konieczne jest również oznakowanie kraju pochodzenia mięsa, innego niż świeża wołowina, wieprzowina, baranina, mięso kozie oraz drób, których oznakowanie jest już obowiązkowe. Ponadto ponad 90% pytanych mieszkańców Wspólnoty uważa, że takie oznakowanie jest istotne dla żywności przetworzonej. Należy wspomnieć, że Parlament Europejski przegłosował już szereg rezolucji dotyczących oznaczania kraju pochodzenia. W rezolucji z 11 lutego 2015 r. dotyczącej mięsa zawartego w żywności przetworzonej, Parlament Europejski wezwał Komisję do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wprowadzenie obowiązkowego etykietowania kraju pochodzenia mięsa w żywności przetworzonej, w celu zapewnienia większej przejrzystości łańcucha dostaw żywności oraz lepszej informacji dla europejskich konsumentów. Komisja, nie przygotowała jeszcze wniosku w tej sprawie, podając za przyczynę koszty oznakowania kraju pochodzenia dla przemysłu, oraz przewidując, że konsumenci nie będą skłonni do ich ponoszenia.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts, thecattlesite.com z dn. 13.05.16,

 Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand