W pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. produkcja mięsa ogółem na Ukrainie zwiększyła się o 1,4%. Pomimo tego wzrostu, sytuacja w sektorze mięsnym i mleczarskim na Ukrainie pozostaje dość skomplikowana, co wynika ze wzrostu o jedną czwartą kosztów produkcji w porównaniu z 2015 r. oraz fluktuacji poziomu cen rynkowych. Czynniki te mogą prowadzić do spadku pogłowia zwierząt gospodarskich, przyczyniając się do pogorszenia sytuacji w sektorze mięsnym. W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła na Ukrainie liczyło 4 mln sztuk, co oznacza, że było o 2,8% niższe niż przed rokiem. Liczebność żywca drobiowego obniżyła się o 3,6% do 217,1 mln sztuk, natomiast pogłowie świń zmniejszyło się o 3,5% do 7,4 mln sztuk. Jak informuje ukraiński klub biznesu rolnego (UCAB), w ciągu ostatnich trzech lat pogłowie bydła na Ukrainie obniżyło się o 10%, świń spadło o 2%, natomiast owiec i kóz zmniejszyło się aż o 20%. Zmniejszyło się również pogłowie żywca drobiowego, o 12%. Kryzys w ukraińskim sektorze zwierzęcym jest odbiciem kilku czynników, m.in. konfliktu na wschodnie kraju, a także spadku siły nabywczej konsumentów, którzy ograniczają wydatki na zakup mięsa. Dodatkowo sytuację pogorszyła utrata przez producentów ulg podatkowych. Zdaniem UCAB, rząd ukraiński powinien wspierać krajowy przemysł mięsny, gdyż odgrywa on ważną rolę, jako pracodawca na obszarach wiejskich. Rządowe wsparcie pozwoliłoby nie tylko zatrzymać spadek pogłowia zwierząt gospodarskich, ale również przyczyniłoby się do utrzymania miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorstw, poprzez wzrost produkcji i eksportu. Jak ocenia UCAB, bez odpowiedniego wsparcia ze strony rządu ukraińskiego, z sektora mięsnego może zostać zwolnionych ponad 40 tys. pracowników w ciągu najbliższych pięciu lat. Ponadto zmniejszone wpływy z podatku dochodowego oraz zwiększenie świadczeń dla bezrobotnych może oznaczać wydatki dla budżetu Ukrainy na poziomie 110 mln USD w tym okresie. Ukraiński przemysł mięsny jest w dużej mierze uzależniony od eksportu. Tymczasem w 2016 r. wyniki eksportu nie są zadawalające. Eksport mięsa wołowego obniżył się o 40%, natomiast wywóz wieprzowiny spadł jeszcze bardziej, ze względu na rosyjskie embargo. Ponadto część dotychczasowych odbiorców wprowadziło zakazy importowe (Mołdawia i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Co prawda ukraińskie ministerstwo rolnictwa i żywności zadeklarowało, że pracuje nad otwarciem nowych rynków zbytu, m.in. Korei Południowej, Angoli czy Ghany, ale zapowiedzi te pozostają na razie nie spełnione.

 

 

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: globalmeatnews.com z dn. 17.06.16

Polish Pig Breeders and Producers Association
„POLSUS" 
ul. Ryżowa 90
02-495 Warsaw
phone. +48 22 723 08 06
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

© All rights reserved - 2017
Design CFTB.PL

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand